12.02.2019

4.4 – Bør kommune/entreprenør kunne opsige kontrakten med varsel?


Det er DPT’s opfattelse, at kontrakter som udgangspunkt bør overholdes og opfyldes af både kommune og vognmand, indtil de udløber. Såfremt en af parterne ønsker at ophæve kontrakten, bør dette kræve dokumentation af væsentlig misligholdelse fra enten kommunens eller vognmandens side – disse betingelser for ophævelse bør fremgå meget klart af udbudsmateriet.

Et godt udbudsmateriale, god dialog mellem vognmand og kommune samt et fokus på kvalitet (og ikke kun pris) bør kunne hindre, at ophævelse bliver nødvendigt.