12.02.2019

3.4 – Specifikationskrav til kørslens udførelse (herunder passagerernes oplevelse og assistance i forbindelse med på- og afstigning)


Det er vigtigt at kommunen tager stilling til, hvor lang tid en chauffør ifølge kontrakten skal kunne vente på en forsinket passager, hvor lang tid en borger samlet set må sidde i bussen for at komme frem til sin destination, hvor lang ventetid en borger må opleve ved afhentning hjemme eller ude og andre forhold, der påvirke passagernes oplevelse af befordringen.

DPT opfordrer til, at kommunerne tager stilling til alt dette både ud fra en praktisk- /- logistisk synsvinkel (Hvordan udnytter man bedst tiden og busserne?) og fra en borgernær og politisk synsvinkel (hvilket serviceniveau vil vi gerne tilbyde kommunens borgere, og hvordan sikrer vi tilfredsheden med de tilbudte kørselsordninger?)

Vigtigst af alt er, at chaufføren har tid til den gode service og uforudsete udfordringer i kørslen. Manglende tid er ifølge branchen selv hovedårsagen, når borgerne oplever en dårlig service. Tidspresset opstår typisk, hvis kontraktbestemmelserne ikke er realistiske i forhold til den tid, der er tildelt opgaven eller for rigide til, at chaufføren kan udvise passende konduite.

Fleksibilitet og forståelse fra kørselsfunktionen i kommunen er ofte den bedste og mest simple løsning, således at chauffør/vognmand kan få bevilget mere tid fra kommunen, såfremt visse borgere f.eks. går langsomt ned ad trappen eller på anden måde forsinker kørslen.

Derudover bør kørselsfunktionen og byrådet i kommunen sammen afgøre følgende spørgsmål, inden for de forskellige kørselsordninger:

  • Hvor lang tid bør en chauffør vente på en forsinket passager?
  • Hvor lang tid må en passager samlet set sidde i bussen?
  • Hvor lang ventetid må en bruger opleve ved afhentning på destination/i hjemmet?
  • Bør entreprenøren sikre, at den enkelte/nogle rute(r) i videst mulig omfang betjenes af samme chauffør?
  • Bør chaufføren følge brugeren/nogle brugere til dør eller kantsten (håndaflevering)?

3.5 Specifikationskrav til køretøjet