12.02.2019

3.3 – Specifikationskrav til chaufføren


Hvilke krav til chaufføren bør indgå i kravspecifikationen?

  • Uniformskrav
  • Uddannelse:
    – Introduktion til offentlig servicetrafik (nr. 47874)
    – Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer (nr. 48104)
    – Befordring af fysisk handicappede passagerer (48105) (Kun ved lift?)
  • Sprogkrav: Forståeligt mundtligt og skriftligt dansk
  • Krav om uddannelse i miljøvenlig kørsel

Ifølge lovgivningen skal alle chauffører, der udfører erhvervsmæssig personbefordring i bus på obligatorisk efteruddannelse, hvor bl.a. førstehjælp, køreteknik, kundehåndtering mm. indgår.

3.4 Specifikationskrav til kørslens udførelse (herunder passagerernes oplevelse og assistance i forbindelse med på- og afstigning)