12.02.2019

3.1 – Hvordan kan hensyn til service og kvalitet ved opgavens udførelse indarbejdes i udbuddene?


Som udbyder er man interesseret i at sikre og øge den service og kvalitet, leverandøren yder. Disse hensyn kan indarbejdes på to måder.

  1. Som dele af kravspecifikationen.
  2. Som underkriterier, hvor udbyderen har valgt at tildele efter vurderingen af bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Det er uden tvivl den mest gennemskuelige tildelingsform at indføre alle specifikke krav til personbefordringen som mindstekrav og derefter udbyde efter udbudsformen laveste pris. At udbyde efter laveste pris betyder ikke, at kvaliteten af det vindende tilbud nødvendigvis bliver lav – kvalitets- og serviceniveauet er jo netop sikret på et bestemt niveau med  mindstekravene.

3.2 Krav og kriterier til vognmanden