12.02.2019

2.1 – Hvilken udbudsform bør kommunerne anvende?


Udbud af kørselsordninger i kommunalt regi er omfattet af udbudsloven. Offentligt udbud er i langt de fleste tilfælde den bedste udbudsform for indkøb af personbefordring, da den sikrer adgang til tilbudsgivning for flest vognmænd og derfor skaber den bredeste konkurrence. Offentligt udbud kan ske i kombination med tildelingskriterierne pris (laveste), omkostninger eller bedste forhold mellem pris og kvalitet.

En grundig markedsundersøgelse i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet er dog en god idé. Afdækning af erfaringerne med de nuværende kørselsordninger kan ske gennem dialogmøder med nuværende entreprenører, institutioner og forvaltninger.

2.2 Hvilke egnethedsvurderinger er relevante i udbuddet?