12.02.2019

0.1 – Et kerneområde i velfærdsstaten


Den kommunale og regionale personbefordring er en del af velfærdsstatens kerneområder. Kommunerne har pligt til at befordre skolebørn, ældre, syge og handicappede til deres daglige gøremål. Disse opgaver varetages af landets bus- og taxavognmænd som underleverandører til kommunen.

Nogle af de regionale trafikselskaber hjælper kommunerne med udbuddet, hvor trafikselskabet varetager processen med udbud og kontraktstyring efter en fast model. Med en målrettet indsats kan en kommune også selv løfte opgaven. Det er Dansk PersonTransports klare opfattelse, at kommunerne kan opnå flere fordele ved at udbyde selv: Det giver mulighed for selv at definere det ønskede service- og kvalitetsniveau.

Med et direkte kontraktforhold til leverandøren er det lettere for kommunen at følge op på kontrakten undervejs i kontraktperioden. F.eks. hvis der ønskes justeringer af servicen, eller der sker større ændringer af kørselsomfanget. Flere eksempler sår tvivl om, hvorvidt der overhovedet er besparelser at hente, når man medregner administrationsomkostningerne til trafikselskabet.

Denne branchestandard er DPT’s bud på, hvorledes kommunens personbefordring kan organiseres, og ikke mindst hvilke krav kommunerne bør stille i udbudsmaterialet for at sikre, at befordringen af de mange svage persongrupper i specialkørslen lever op til den standard, som borgerne forventer. Standarden fungerer som en vejledning til kommunerne og er baseret på branchens egen opfattelse af, hvad en konkurrencedygtig og kvalitetsbevidst busvognmand kan levere.

1.1 Hvilke kørselsordninger skal udbydes? Og hvem skal udbyde det?