14.01.2022

Virksomhedsbesøg hos Midtbus Jylland

Kristian Pihl Lorentzen (V) og DPT var på besøg hos Midtbus Jylland.


Som led i at skabe politisk forståelse for og opmærksomhed på turistbussektoren har DPT arrangeret en række virksomhedsbesøg for Folketingets transportordførere.  Særligt manglen på turistbuschauffører var på dagsordenen da MF Kristian Pihl Lorentzen (V) var på besøg hos Kim Christensen fra Midtbus Jylland i Møldrup. Der var en god drøftelse om den kritiske chaufførmangel i branchen, som kun forventes at blive endnu større til foråret når effekterne af corona-pandemien forhåbentligt løjer af. Problemet forværres ved at gennemsnitsalderen blandt chaufførerne bliver stadig større, mens tilgangen af unge chauffører til branchen er meget lille, og der er derfor tale om en varig strukturel udfordring. Der var god støtte til Dansk PersonTransports forslag om for det første at gøre det muligt for seniorerne at arbejde mere ved siden af deres efterløn eller folkepension, sådan at branchen kan gøre bedre brug af de chauffører vi allerede har, og for det andet at sænke aldersgrænsen for buschauffører til 18 år, sådan at branchen kan påbegynde en foryngelse af medarbejderstaben.

Tak til Midtbus Jylland for besøget.