04.05.2022

Virksomhedsbesøg hos De Grønne Busser på Falster


Dansk PersonTransport har sat MF Kasper Roug (S) og MF Sten Knut (V) i stævne hos De Grønne Busser for at tale om de kommende nulemissionszoner. Nulemissionszonerne kan blive en realitet allerede i slutningen af 2024, hvilket potentielt vil kunne få vidtrækkende konsekvenser for de mange små lokale turistbusvognmænd rundt omkring i landet. Heldigvis var der en god forståelse hos Kasper Roug og Steen Knut for de konsekvenser som erhvervet ser ind i, hvis nulemissionszonerne bliver indført, uden at man samtidig tager højde for tilgængeligheden af alternative turistbusser på el og om lade-infrastrukturen til tunge køretøjer er på plads.

Danske turistbusvirksomheder er ikke imod at omstille sig til el, men som det ser ud nu kan denne omstilling ikke ske, da hverken køretøjer eller infrastruktur er tilstede. Både Stén Knuth og Kasper Roug havde derfor forståelse for at turistbusserne har brug for mere tid til – gerne indtil 2030 – før nulemissionszonerne kan indføres fuldt ud. De ville begge nu tage sagen videre ind på Christiansborg.