Offentlig kørsel

|21.02.2017

Virker sociale klausuler?

Med sociale klausuler udviser trafikselskabet ansvar og deltagelse i de løn- og arbejdsvilkår, chaufførerne arbejder under. Det handler ikke kun om at sidde med kuglerammen.


Den 1. marts 2017 starter driften af flextrafik op i Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus med nye kontrakter, der blev udbud i efteråret 2016 (FlexVariabel 5 og FlexGaranti 5). Fynbus har sociale klausuler, som trafikselskabet selv følger op på. Midttrafik beder myndighederne (Trafik- og Byggestyrelsen) om at følge op på overenskomsterne, hvis tilbudspriserne er mistænkeligt lave. Endelig er Sydtrafik og Region Syddanmark havnet i stormvejr for hverken at gøre det ene eller det andet (JydskeVestkysten den 19. februar 2017).

Men hvad er egentlig virkningen af de sociale klausuler? Svaret er ikke entydigt.

For FlexGaranti har Fynbus gennemsnitlig fået højere tilbudspriser på de forskellige vogne. Personvognene er  13 pct. dyrere og liftvognene er 5 til 6 pct. dyrere.

Gennemsnitlige tilbudspriser på FlexGaranti 5

For tilbuddene på den variable kørsel er der ikke nogen forskel for så vidt angår personbilerne, der ligger på samme niveau. Liftvognene derimod er faktisk dyrere i Midttrafik med op til 16 pct. på gennemsnitsprisen.

Gennemsnitlige tilbudspriser på FlexVariabel 5

Alt dette efterlader selvfølgelig nogle gode spørgsmål. Hvor ligger tilbudspriserne i Sydtrafik? Og virker de sociale klausuler? For Danske Busvognmænd er sagen dog klar.

“I Danske Busvognmænds øjne er  det entydigt en fordel, når trafikselskaberne og deres ejere  – kommuner og regioner – går ind og tager medansvar med sociale klausuler. Dermed udviser trafikselskaberne aktivt en holdning til, at chaufførerne i flextrafikken skal tilbydes ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det kan man godt tillade sig, når man betaler festen og hele opgaven i øvrigt handler om forsvarlig og sikker befordring af mange forskellige, udsatte samfundsgrupper. Det handler ikke kun om at sidde med kuglerammen,” udtaler chefkonsulent Lasse Repsholt.

Fakta:
I Fynbus og Nordjyllands Trafikselskab har man siden henholdsvis 2015 og 2016 indført sociale klausuler om chaufførernes løn- og arbejdsvilkår i flextrafikken. Senest besluttede Movia i december 2016, at der også her skulle følges op med skærpet kontrol af, at overenskomstvilkår overholdes. En beslutning der følges op på i løbet af 2017.

Midttrafik og Sydtrafik har ikke sociale klausuler, men Midttrafik anmoder rutinemæssigt Trafik- og Byggestyrelsen om at følge op på vognmandens forhold, hvis tilbudspriserne ligger i den lave ende.