14.09.2023

Vigtigt med ny cabotagevejledning, men den skal følges op af øget kontrol

Færdselsstyrelsen har udgivet en buscabotagevejledning, som klart slår betingelserne for udenlandske bussers cabotagekørsel i Danmark fast. Dansk PersonTransport har længe arbejdet for mere klarhed over reglerne og byder vejledningen velkommen, men efterspørger samtidig, at vejledningen bliver fulgt op af et øget kontroltryk.


Tilbage i 2019 klarlagde daværende transportminister, Benny Engelbrecht, at cabotagereglerne skal forstås sådan, at udenlandske busser kun må udføre cabotagekørsel i Danmark i syv sammenhængende dage per kalendermåned.

Det har imidlertid vist sig svært for myndighederne at håndhæve reglerne, og derfor har Dansk PersonTransport efterlyst større klarhed over, hvordan reglerne skal forstås, og hvordan de kan blive håndhævet.

På baggrund af presset fra Dansk PersonTransport har Færdselsstyrelsen nu fremlagt en cabotagevejledning, hvor man beskriver, hvordan reglen skal forstås. Det fremgår blandt andet, at cabotagekørsel skal ske i tilslutning til en international tur med passagerer, og at de syv dage tæller fra tidspunktet, hvor den danske grænse passeres eller fra kl. 00.00 dagen efter, at de passagerer, der blev befordret ved den indgående internationale kørsel, blev sat af.

Samtidig fremlægger Færdselsstyrelsen dokumentationskravene til cabotagekørslen som bl.a. omfatter fællesskabstillade, kørselsblad og data fra takografen.

Dansk PersonTransport har længe efterlyst klarhed over reglerne og byder den nye vejledning varmt velkommen.

– Vi er meget glade for, at Færdselsstyrelsen nu har fremlagt sin vejledning til cabotagereglerne. Det er et stort skridt på vejen mod ordnede forhold og mere fair konkurrencevilkår på de danske veje. Det er jo noget, som vi har efterspurgt i flere år, og det er særligt relevant nu, hvor vi kan se, at de udenlandske busser for alvor er tilbage på de danske veje efter corona, udtaler Jens Hvid Bang, kommunikations- og turistsektorchef i Dansk PersonTransport.

Dansk PersonTransport har sin egen cabotageapp, som danske vognmænd og chauffører bruger til at holde styr de udenlandske bussers kørsel i Danmark. Data fra app’en viser at der i sommeren 2023 er sket en stigning i antallet af udenlandske busser på 75 procent sammenlignet med antallet af udenlandske busser i sommeren 2022.

Det viser klart, hvorfor der er behov for mere klare regler, men også mere kontrol.

– Vi kan se, at de udenlandske busser for alvor er tilbage på de danske veje, men det er stadig vanskeligt at få øje på kontrollen af dem. Der er jo cabotageregler, men også regler om løn og miljøzoner, som de udenlandske busser skal overholde. Vi håber, at den nye cabotagevejledning er udtryk for, at myndighederne nu også vil føre skærpet kontrol med de udenlandske busser og deres chauffører. Det kommer vi til at holde tæt øje med i den kommende tid, afslutter Jens Hvid Bang.

Se hele Færdselsstyrelsens vejledning her.