06.05.2024

Vicedirektør i DPT afviser forslag fra Danske Destinationer

"Hvis man blot liberaliserer taxi-området, risikerer vi for alvor vanvidskørsel", skriver Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport, i dette debatindlæg.


Dette indlæg er bragt i Turistmonitor den 6. maj 2024

Taxiområdet er igen til debat senest bragt på banen af Horesta, som ved deres udspil til turisme i landdistrikterne argumenterer for en yderligere liberalisering af taxierhvervet.

Et synspunkt, som bliver bakket op af Tonny Skovsted Thorup fra Danske Destinationer, der ved et indlæg i Turistmonitor 24. april kritiserer taxibetjeningen og ønsker Uber tilbage samtidig med, at han kalder taxibetjeningen for den rene vanvidskørsel.

Fælles for både Horesta og Danske Destinationer er, at de mener, at deres medlemmer ikke kan få en taxi, i hvert fald i visse områder af Danmark. Vi anerkender, at der er områder i Danmark, hvor der er lidt længere mellem taxierne, ligesom der også er lidt længere mellem hotellerne og restauranterne.

Men at tegne et billede af, at der ingen taxier er at få, stemmer hverken overens med udviklingen i antallet af tilladelser målt fra 2018, hvor taxitilladelser blev givet frit, og de tal vi ser fra vores medlemmer omkring taxibetjeningen fra forskellige områder.

Antallet af taxier stiger

Faktisk er antallet af taxier steget med 16 procent fra 2018 til 2024 og det er på trods af, at taxierne blev hårdt ramt af corona ganske som Horesta og Danske Destinationers medlemmer. Siden taxiloven blev liberaliseret, er flere nye taxiselskaber kommet til, hvor for eksempel provinsbyer der før 2018 kun havde ét taxiselskab nu har både to og tre selskaber.

Vi ser også, at antallet af kørselskontorer med tilladelse i landdistrikter er stigende og at landsdækkende kørselskontorer servicerer lokale taxivognmænd i landdistrikterne. Og det er ikke bare Dantaxi, som dækker hele Danmark, men også andre taxiselskaber.

For eksempel betjener Esbjerg Taxa både et taxiselskab i nord i form af Aalborg Taxa og på Fanø. Og dk-taxi som hører til i Randers, betjener taxier både på Lolland, Vestsjælland og Holstebro, blot som eksempler.

Et forkert billede

At give et billede af, at alle taxier samles i de store byer er forkert, og tro, at en virksomhed som Uber vil gavne landdistrikterne, er endnu mere forkert. Uber opererer ingen steder i verden i landdistrikterne af den simple årsag, at der ikke er nok ture. Det blev også bekræftet af en af Ubers tidligere chefer i Danmark i Politiken 4. februar.

I Dansk PersonTransport er vi kommet med flere bud på, hvordan taxibetjeningen kan forbedres i landdistrikter:

  • Først og fremmest er der brug for en bedre dialog mellem det lokale erhvervsliv og taxibranchen om, hvordan taxibetjeningen løses bedst. Mange restauranter og hoteller har store sæsonudsving, hvor det er vigtigt at tage i dialog med det lokale taxierhverv om, hvordan et stort udsving af behov for taxibetjening håndteres bedst. For eksempel har man på Bornholm udarbejdet en række gode råd til bestilling af taxikørsel til restauranterne og hotellerne, der skal gøre det nemmere for taxierne at betjene kunderne og give kunderne en bedre service.
  • Derudover er det vigtigt at inddrage kommunen i dialogen, som har mulighed for at lave et udbud af taxikørsel, der kan sikre et passende niveau af taxibetjening. Vi mener, at det også er i en kommunes interesse at have en god taxiservice på niveau med kommunens udbud af flextur.
  • Netop i forhold til trafikselskabernes flexudbud mener vi, at hvis trafikselskaberne sammentænker og benytter taxier i flextrafikken på en mere fleksibel måde end i dag, vil man også få en mere effektiv udnyttelse taxiernes mobilitetskapacitet. Det vil gavne landdistrikterne og give et langt større udbud af taxier.

Hvis man blot liberaliserer taxiområdet endnu mere som Tonny Skovsted Thorup foreslår, vil man først risikere det rene vanvidskørsel, i hvert fald i overført betydning. Vanvidskørsel i form af manglende skattebetalinger, manglende forbrugerbeskyttelse og biler, der ikke lever op til energi- og miljøkrav.

Det er næppe forhold, som vi skal byde vores gæster i Vandkantsdanmark.