udbud

|06.04.2020

Viborg Kommune inviterer til dialogmøde om gen-udbud af borgerrettet kørsel

Viborg Kommune gen-udbyder borgerrettet kørsel til leverandører. Dialogmøderne kan foregå både fysisk og via Skype


Der er åbent for dialogmøder i Viborg Kommune i forbindelse med gen-udbud af borgerrettet kørsel.
For at deltage skal du sende en mail til udbud@viborg.dk senest onsdag den 15. april 2020.

Møderne bliver afholdt på 3 forskellige dage:

Mandag den 20. april 2020, kl. 14-16

Onsdag den 22. april 2020, kl. 12-13.30

Mandag den 27. april 2020, kl. 12.30-14

Du kan deltage i møderne enten fysisk eller via Skype. Efter tilmeldingsfristen er overstået, vil Viborg Kommune fordele leverandørerne, så der kun er 5 leverandører pr. møde. Møderne finder sted på Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg.
Hvis du ikke vil deltage fysisk, er det muligt at deltage via Skype. Skriv i mailen, hvilken dag du ønsker at deltage, og om du vil deltage fysisk eller via Skype.

På mødet vil der være en kort introduktion til det kommende EU-udbud på borgerrettet kørsel, herunder lukket skolekørsel, variabel skolekørsel, specialkørsel mv. Herefter opfordres leverandørerne til en dialog omkring muligheder for afvikling af kørslen i kommunen.