Offentlig kørsel

|14.06.2019

Vejledning til transportkøbere ved events og andre større arrangementer

Dansk PersonTransport har lavet flere tiltag for imødegå resultaterne fra de seneste års vejsidekontroller, og det har også haft en effekt på de fejl, der udgør en risiko for færdselssikkerheden. Et af de nyeste tiltag er en vejledning til transportkøbere ved events og andre større arrangementer.


Selvom der her i april i år var en stor vejsidekontrol ved DM i Skills med en hel del omsyn, viser statistikkerne, at udviklingen i fejl der udgør en færdselssikkerhedsmæssig risiko er nedadgående. Det vidner om, at det arbejde vi har lavet sammen med busvognmændene har virket, men der er selvfølgelig altid plads til forbedringer, også set i lyset af at den nye synsvejledning har strammet kravene også til selv de mindste fejl uden sikkerhedsmæssig risiko.

Det er også vigtigt for os at skabe kontakt til transportkøberne for at få dem til at tage stilling til den bustransport de køber. Det er selvfølgelig ikke transportkøbernes ansvar at sikre sig, at bussen overholder gældende lovgivning i forhold til sikkerhed, køre- og hviletidsregler mm. Men som transportkøber kan man gøre noget for at sikre sig en så god afvikling af bustransporten som muligt for sine gæster.

Dansk PersonTransport har udarbejdet denne ”Vejledning til transportkøbere ved events og andre større arrangementer” som kan hjælpe med at finde den helt rigtige busvognmand til den givne opgave. Til større transportopgaver kan det fx være en fordel at entrere med en busvognmand med erfaring i at løse lignende opgaver, ligesom man kan tage stilling til, hvor meget komfort der skal være på turen og bussens miljøpåvirkning.

Vejledning nedenfor vil snarest blive sendt ud til de relevante større transportkøbere.

Download vejledningen her.