02.06.2022

Vejledning om medtagning af cykel i taxi

Ny vejledning fra Færdselsstyrelsen sætter fokus på medtagning af cykel og barnevogn i taxi.


Færdselsstyrelsen er udkommet med en aktuel vejledning angående krav til medtagning af cykler i taxi, blandt andet på baggrund af elcyklers stigende popularitet, og belastningen af disse i henhold til arbejdsmiljøbetingelser for udstyr og tunge løft.

Ifølge taxiudstyrsbekendtgørelsens § 7 skal det i en taxi være muligt for kunden at medbringe en cykel eller en barnevogn på sin rejse. Der er både lovgivning omkring maksimumlængden på cykler (3,5 m), og maksimumbredden på køretøjer (2,55 m). Derfor må taxien, inkl. cykelanhænger med cykel bag på, ikke overstige bredden på 2,55 m. Vær særligt opmærksom på, hvor mange kilo der maksimalt må hænges på den specifikke cykelholder der anvendes.

En elcykel er ca. 6-10 kilo tungere end en standardcykel, og det er arbejdsgiveren, der skal sørge for, at Arbejdstilsynets vejledning omkring løft, træk og skub bliver overholdt. Læs eventuelt vejledningen om løft, træk og skub her.

Kravet om, at kunden skal kunne medbringe cykel eller barnevogn må ikke være på bekostning af arbejdsmiljøforholdene, og det er derfor op til den enkelte chauffør at vurdere om en given cykel vil kunne medbringes indenfor rammerne af målkravene samt løft af tungvægt. Det kan fx. betyde, at en chauffør kan sige nej til at medtage en elcykel pga. vægten.

Ifølge taxiloven har et kørselskontor mulighed for at kræve betaling for at medtage cykler el.lign., så længe det fremgår af den tilhørende hjemmeside.

Læs hele Færdselsstyrelsens vejledning her.