12.02.2019

Vejle Kommune


Køretøjer med tilladt totalvægt over 3500 kg og påhængskøretøjer med tilladt totalvægt over 750 kg må i tidsrummet fra kl.18.00 til kl. 06.00 ikke parkeres inden for tættere bebygget område afmærket med byzonetavle, med mindre andet er tilkendegivet ved særlig afmærkning

Parkering af de nævnte køretøjer kan dog finde sted i industriområder på veje og pladser, hvor afstanden til beboelse er større end 200 m, med mindre andet er angivet ved afmærkning på stedet.

Læs den fulde bekendtgørelse her.