01.06.2023

Vedtagelse af lovændring styrker rekrutteringsmuligheder med afskaffelse af pensionsmodregning

Det skulle komme 50.000 mennesker til gode i år 2025, når modregningen af folkepensionister afskaffes efter dagens vedtagelse. Den nye lovændring der blev vedtaget af Folketinget i dag torsdag indebærer, at folkepensionister vil modtage hele deres grundbeløb og pensionstillæg, også selvom de har arbejdsindtægt.


Et bredt flertal i Folketinget vedtog torsdag en lovændring, der giver folkepensionister mulighed for at være i betalt arbejde uden at blive modregnet.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen citeres i pressemeddelsen:

I dag er en rigtig god dag for op mod 50.000 folkepensionister, der oplever at blive modregnet i deres folkepension fordi de arbejder ved siden af. De kan nu sige ja til ekstra arbejde uden at blive modregnet. Det vil naturligvis være en økonomisk motivation for mange, og vi forventer, at flere pensionister, der kan, vil fortsætte med at arbejde.

Det vil gavne både den private og den offentlige sektor, der står og mangler hænder, for seniorer udgør med deres viden og erfaring en værdifuld ressource

Forventningerne til lovændringen er en stigning i arbejdsudbuddet med ca. 950 ekstra fuldtidsbeskæftigede i 2023 og ca. 1050 i 2025. Ændringen har allerede virkning fra den 1. januar 2023, hvilket betyder at flere pensionister vil få penge tilbage når der foretages efterregulering i 2024.

Det er yderst positivt, at det nu vedtages med tilbagevirkende kraft, at folkepensionister ikke bliver modregnet i deres folkepension, når de har en arbejdsindtægt.

Busbranchen mangler arbejdskraft og jobbet som f.eks. buschauffør har mange facetter, som matcher de erfaringer og kvalifikationer folk i ‘det tredje arbejdsliv’ besidder, som f.eks. tålmodighed, ro og evnen til at levere en service til deres passagerer.

Samtidig er der ofte i jobbet mulighed for at skalere arbejdstiden efter behov og derudover få et job med en daglig kontakt til andre mennesker i jobbet som chauffør i flextrafik, rute eller turistbus sektorerne” udtaler Dansk PersonTransports Chefkonsulent Rasmus Noes.

Læs Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse her