07.10.2022

Valget – hvor står Dansk PersonTransport?

Nu skal vi snart til folketingsvalg, men inden vi når til den 1. november, skal der diskuteres politik og uddeles valgløfter.


Selvom Transportpolitik ikke er på toppen af spisesedlen ved partilederdebatterne, spiller transportpolitikken en rolle i flere af valgkampens hovedtemaer. Den grønne omstilling, debatterne om danskernes tryghed, økonomi og forsyningssikkerhed og i hele diskussionen om sammenhængen mellem by og land, manglen på arbejdskraft og kampen mod social dumping.

Transportpolitik er måske ikke det politikerne taler mest om, men det er umoderne ikke at anerkende det samfundsansvar, som branchen varetager.

Her er der masser at tage fat på. Hvilken positiv effekt vil det have, hvis flere mennesker solgte deres personbil, og i stedet gjorde brug af den brede kollektive trafik, som leveres dagligt af busserne, flextrafikken og taxierne? Hvad ville det betyde, hvis trængsel blev mindsket og udledningen af CO2 og støjgener fulgte med? Hvad ville der ske, hvis flere satte sig på plads i turistbussen på vej på ferie i stedet for at vælge flyet? Hvilken situation ville vi være i, hvis andre erhverv tog den grønne omstilling lige så seriøst som persontransportbranchen? Der er masser af spørgsmål, som bør spille en rolle i valgkampen. I 2024 er over halvdelen af den danske rutebustrafik fossilfri. En fjerdedel af landets taxier kører allerede emission-fri taxikørsel, og store dele af fjernbustrafikken køres med biodiesel, der skærer 90% af CO2 udledningen. Branchen har allerede vist vejen frem, og det fortjener anerkendelse.

Ifølge Statsministeren er folketingsvalget et ”tryghedsvalg” for danskerne. Her kommer vi ikke udenom persontransporten.  Et velfærdssamfund uden velfungerende specialkørsel – hvor vognmænd og chauffører i taxier, minibusser og flexvogne ikke står parat til at bringe børn, ældre, patienter og personer med handicap hen til den behandling, undervisning, pasning og pleje, som de har behov for, vil ikke være et velfungerende velfærdssamfund. En opbremsning og underfinansiering af den kollektive trafik betyder flere biler på vejene og tilbagerulning af de mange grønne initiativer, og det stemmer overhovedet ikke overens med de prioriteter, som politikerne bør sætte i valgkampen.

Vi har i dag 2,79 mio. personbiler, og det forventes at stige til 3,26 mio. personbiler i 2030. Selvom der kommer flere elbiler, så vil vi til den tid stadig have 2,5 mio. personbiler, der kører på benzin og diesel. Det er på ingen måde en fuld løsning på vejtransportens klimaudfordringer, og det er slet ikke en løsning på den stigende trængsel i f.eks. byerne.

I Danmark har vi har i høj grad brug for et velfungerende og bredt udbygget kollektivt trafiksystem med bus, taxi, flextrafik og turistbus som nøglespillere. Politikerne bør opprioritere og ikke nedprioritere et sådant system. Systemet vil nemlig sikre, at Danmark går forrest i at give borgerne og vælgere det grønneste og bedst mulige mobilitetstilbud, som samtidig er til gavn for erhvervslivet, den sociale sammenhængskraft, som mindsker afstanden mellem land og by og som ikke mindst tager hånd om klimaet.

Det er DPT klare opfordring at politikerne husker på dette i valgkampen og anerkender den rolle, som persontransport spiller i vores samfund, og at de klart og tydeligt prioriterer en udvikling af branchen.