15.05.2024

Vær opmærksom på tyske krav til navn på busserne

Ved kørsel i Tyskland skal alle busser have selskabets navn tydeligt angivet på begge sider af bussen. Reglerne gælder også for danske busser, der kører i Tyskland.


I Tyskland er der blevet fastsat regler om, at busser, der udfører erhvervsmæssig personbefordring, skal have en tydelig angivelse af selskabets navn på begge sider af bussen.

Det er i reglerne ikke præciseret, hvordan oplysningerne præcist skal fremgå på bussen. DPT har været i kontakt med vores tyske søsterorganisation, BDO, som har oplyst, at så længe de nødvendige oplysninger fremgår på bussen, kan de faktisk blot være i form af et papirark eller sågar et visitkort. Det vigtigste er, at navnet fremgår på begge sider, så man undgår at komme i klemme i en eventuel kontrol.

Alligevel opfordrer vi til, at man får etableret en permanent løsning, hvor busselskabets navn fremgår tydeligt på begge sider af bussen. På den måde er der større sikkerhed for, at selskabet ikke bliver ramt af misforståelser eller forglemmelser, når man skal køre i Tyskland.