Turistkørsel

|13.12.2018

Unfair konkurrence: Rådsbeslutning er et lille skridt på vejen

Rådet for EU-landenes transportministre er nået til enighed. EU-Parlamentets accept mangler dog stadig. Derfor var Danske Busvognmænds adm. direktør, Michael Nielsen, i Bruxelles for at presse på for en løsning, der kan stoppe de udenlandske busser i København.


EU landenes transportministre godkendte på deres møde 4. december hovedelementerne i de såkaldte mobilitetspakker. Godkendelsen kom efter mere end 15 timers forhandlinger i Bruxelles. De vigtigste emner, der blev diskuteret var regler om udstationering, køre- og hviletid og cabotage (desværre kun for godstransport).

Med hensyn til udstationering af udenlandske chauffører, der opererer mere eller mindre permanent i Danmark henover sommersæsonen, i tråd med den liberale danske lovgivning, blev rådet enige om følgende:

Alle internationale vejtransportsoperationer vil blive undtaget. Derimod skal alle chauffører, der kører cabotage være udstationerede – altså køre efter danske løn- og arbejdsforhold fra dag 1. Desuden vil bilaterale- og transitoperationer også henhøre udstationeringsreglerne. Det er dog tilladt at medtage passagerer én gang på udturen og én gang på hjemturen pr. land uden udstationeringsreglerne træder i kraft.

Michael Nielsen, adm. direktør for Danske Busvognmænd, udtaler følgende om forhandlingsresultatet: “Vi er generelt meget tilfredse med rådets forhandlinger, da resultatet sender et stærkt signal om, at EU vil komme social dumping og unfair konkurrence til livs. Desværre vil de nye regler først blive implementeret 30. juli 2020, såfremt at EU-Parlamentet kan blive enige, og at de dernæst efterfølgende trepartsforhandlinger mellem Kommissionen, Rådet og Parlamentet falder positivt ud.”

Danske Busvognmænd en stemme i parlamentsdebatten
For at presse på for en hurtigere beslutningsproces i EU-Parlamentet deltog Michael Nielsen i en parlamentspaneldebat i EU, organiseret af IRU efter pres fra Danske Busvognmænd. I parlamentsdebatten fremførte Danske Busvognmænd de store problemer, der vedrører unfair konkurrence og social dumping, specielt i København. Derudover fremførte Danske Busvognmænd dets krav om udstationering fra dag 1 og advokerede derudover for at revidere cabotagereglerne, også på busområdet. Alle relevante talspersoner tilhørende de forskellige politiske grupper i EU-Parlamentet var til stede.

Det er Danske Busvognmænds indtryk, at der er opstået en større forståelse for de problemer, som de vestlige lande står over for. Forhåbentligt medfører dette en villighed til stoppe disse aktiviteter snarest muligt.