Rutekørsel

|06.09.2019

Underskud på Aarhus Letbane kan ramme bustrafikken hårdt

Et underskud til at finansiere den kollektive trafik i Aarhus Kommune, primært forårsaget af letbanen, kan betyde, at kommunen vil nedlægge helt op til ni busruter.


Næste år mangler der 73 mio. kr. til den kollektive trafik i Aarhus, hvilket forventes at stige yderligere de næste år. En analyse fra Aarhus Kommunes byråd viser, at underskuddet hovedsageligt skyldes, at letbanen har været markant dyrere at etablere og drive end forventet, samt at indtægterne ikke når det projekterede mål.

Samtidig peger analysen på, at en fortsat økonomisk ubalance kan gøre det nødvendigt at nedlægge hele ni busruter i kommunen, hvilket svarer til halvdelen af bybusruterne i Aarhus.

Rådmand afslår at skære på busområdet
Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), der også er medlem af bestyrelsen for Aarhus Letbane, stiller sig kritisk over for analysens løsningsforslag og peger på, at flere midler skal tilføres den kollektive trafik, da en nedlæggelse af busruter vil få store konsekvenser for kommunens borgere.

“Byrådet skal skabe balance og sikre de nødvendige midler i den kollektive trafik, for det får alvorlige konsekvenser, hvis vi alene skal gøre det ved at nedlægge busruter. Det ønsker jeg ikke,” lyder det fra Bünyamin, som fortsætter:

“Letbanen er dyr og har store konsekvenser for de gule busser. Af samme grund er jeg også meget skeptisk i forhold til, om vi overhovedet skal have flere letbaneetaper. Letbanen er kollektiv trafik for dem, som bor lige op ad den, og man kan ikke flytte den, som man kan med de gule busser.”

Uacceptabel løsning for borgerne
Dansk PersonTransport er, ligesom Bünyamin Simsek, meget kritiske over for analysens foreslåede løsning, da en nedskæring på busområdet uden et velfungerende alternativ vil ramme borgerne i Aarhus Kommune hårdt.

“Hvis letbanen viser sig ikke at leve op til, hvad beslutningstagerne forventede, vil det være helt galt, hvis man dertil også skærer i busdriften. Det vil blot mindske borgernes incitament til at benytte den kollektive trafik, forringe mobiliteten i kommunen og således være enormt uhensigtsmæssigt fra et samfundsøkonomisk perspektiv,” udtaler Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport.