Turistkørsel

|05.10.2017

Udstationering skal regulere cabotage

EU-reglerne for udstationering af chauffører kan være med til at regulere de meget lempelige cabotageregler for buskørsel, som betyder tabte arbejdspladser i Danmark. Danske Busvognmænd har over for både EU-Kommissionen og Folketinget understreget problemets omfang.


Michael Nielsen, kommende direktør hos Danske Busvognmænd, deltog i denne uge  i en dialog om vejpakken med EU-Kommissionen organiseret af paraplyorganisationen for vejtransport IRU. Vejpakken indeholder en række EU-lovforslag, der i høj grad vil berøre de danske busvognmænds hverdag.

Michael Nielsen leverede Danske Busvognmænds krav om at sikre lige konkurrenceforhold for danske og udenlandske vognmænd ved at udenlandske vognmænds chauffører, der kører nationale transporter i Danmark, bliver betragtet som udstationerede. Samtidigt understregede han, at de internationale kørsler over grænser bør være undtaget fra udstationering. Dette vil betyde, at udenlandske chauffører skal arbejde på lige vilkår med danske chauffører vedrørende løn og arbejdsmiljø, når de kører nationale danske kørsler, men også at det international marked for f.eks. turistkørsel ikke bliver berørt.

”Budskabet om udstationering blev godt modtaget af både EU-Kommissionen og IRU. Også en mere ensartet og kundevenlig vejsidekontrol var positivt oppe at vende, ligesom den frie adgang til andre transportformers terminaler var noget som Kommissionen kunne støtte,” udtaler Michael Nielsen, der glædede sig over at IRU valgte at medtage flere af Danske Busvognmænds forslag i deres strategi for vejpakken.

Cabotage koster omsætning og arbejdspladser
Også på et foretræde holdt sammen med ITD i Folketingets Europaudvalg understregede Danske Busvognmænd vigtigheden af, at udenlandske chauffører, der kører national kørsel i Danmark, betragtes som udstationerede, og at den internationale kørsel bør undtages.

”Til Europaudvalget kunne vi fortælle, at vores medlemmer og deres chauffører henover sommeren har noteret over 300 udenlandske busser, der kører systematisk cabotagekørsel i København. Det gjorde et stort indtryk på udvalget, der forstod at udstationeringsdirektivet er en måde at regulere den meget omfattende cabotagekørsel, som koster danske arbejdspladser og omsætning,” udtaler Michael Nielsen, som vil fortsætte presset på alle beslutningstagere for at Danske Busvognmænds holdninger vil være reflekteret i den endelige EU-lovgivning.