18.12.2018

Udenlandske busser skal leve op til danske vilkår

Dansk PersonTransport arbejder aktivt for at sikre, at udenlandske busser lever op til de krav, som er påkrævet, når de kører i Danmark. Dette sker gennem undersøgelser, lovforslag og regelmæssig dialog med politikere og andre aktører i og omkring de politiske beslutningsprocesser.


Danmarks deltagelse i EU gør, at vi som nation er omfattet af unionens regler for fri bevægelighed af arbejdskraft, kapital samt varer og tjenesteydelser. Dette har betydet, at udenlandske busser frit har kunnet færdes i Danmark i store perioder ad gangen, uden at dette bliver set som ulovligt. I Danmark har vi dertil en meget liberal definition af cabotagekørsel, som er defineret ved uafbrudt kørsel i landet i ca. 3 måneder.

I praksis betyder dette, at udenlandske busser frit kan underbyde danske turistbusvirksomheder i store perioder ad gangen for derefter at krydse grænsen og dermed nulstille tiden for cabotagekørsel. Udenlandske vognmænd kan underbyde danske virksomheder ved ikke at leve op til samme løn- og arbejdsvilkår gældende for dansk-baserede firmaer og betaler derfor typisk betaler deres chauffører en løn, der svarer til 2/3 af en dansk chaufførs. Konkurrencen er således unfair.

Kun gennem lige vilkår for danske og udenlandske vognmænd kan der sikres fair konkurrence!

Ikke nok med at udenlandske busser underbyder danske turistbusvirksomheder, tyder det også på, at mange af de udenlandske busser ikke overholder dansk lovgivning, når det kommer til moms.

Dansk PersonTransport opfatter dette som et meget stort problem, og arbejder derfor aktivt for at komme problemstillingen til livs. Vi har bl.a. gennemført flere omfattende undersøgelse af omfanget af udenlandske busser i Københavnsområdet. Undersøgelsernes resultater peger på, at problemet vokser i karakter, og at dette kalder på handling.

Vores sejre: Efter pres fra Dansk PersonTransport foretog politiet, SKAT og Arbejdstilsynet 26. juni 2018 en kontrol af 22 udenlandske busser med henblik på deres momsregistrering og -afregning. Resultatet var som forventet, at kun få udenlandske busser levede op til den gældende lovgivning. Kontroller som disse er med til at besværliggøre udenlandske bussers frie færden i Danmark.

Udover at gennemføre omfattende undersøgelser arbejder Dansk PersonTransport hårdhændet på at få indført national lovgivning, der imødegår problemerne med udenlandske busser. Konkret har foreningen fremstillet et lovforslag om udstationering, der sikrer lige vilkår for danske og udenlandske chauffører.

Lovforslaget tilsiger, at udenlandske busvirksomheder, der udfører cabotagekørsel, fra dag 1 har pligt til at følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte løn, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til de danske repræsentative overenskomster. Med andre ord ønsker Dansk PersonTransport, at udenlandske busser skal operere efter samme vilkår, som de danske vognmænd er omfattet af, allerede fra dag 1 i landet.