Offentlig kørsel

|30.11.2017

Udbud i Vejle: Farvel til ineffektiv egenproduktion

Nørremarkens Fritidscenter i Vejle har længe været i offentlighedens søgelys. Det skyldes, at fritidscentrets kommunalt ejede busselskab ad flere omgange har kørt ulovlig buskørsel.


I 2012, 2013 og 2015 arrangerede man således pakkerejser med busserne uden at være medlem af Rejsegarantifonden, mens man ligeledes måtte aflyse en pakkerejse til Tyskland.

Fra Danske Busvognmænd har der derudover lydt kritik, idet institutionens syv busser med tilhørende EP-tilladelse har udført erhvervsmæssig ad hoc buskørsel for kommunens forvaltninger. Det er ifølge Danske Busvognmænd ikke børne- og fritidsforvaltningers opgave af drive erhvervsmæssig personbefordring, og den holdning er der opbakning til i Vejles Byråd.

”Vi er klar til at sende buskørslen i udbud. Og jeg tror, det bliver billigere for kommunens institutioner, at der ikke står Nørremarkens Fritidscenter på busserne,” udtalte byrådsmedlem Christoffer Aagaard Melson (V) tidligere på året til Vejle Amts Folkeblad.

”I Venstre vil vi hellere have, at vi som kommune koncentrerer os om vores kerneopgaver, at passe børn, i stedet for at bruge vores energi på for eksempel at drive et busselskab. Det har fyldt for meget. Og vi har brugt for lang tid på det i den kommunale administration,” lyder det fra Christoffer Aagaard Melson med henvisning til de mange sager.

Nyt udbud i gang
Byrådet i Vejle har besluttet at sende den ikke-visiterede kørsel i kommunen i udbud med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra den tidligere kørsel – en kontrakt der beløber sig til omegnen af 3,4 mio. årligt. Udbudsfristen er den 22. dec. og udbuddet kan findes på Vejle Kommunes hjemmeside.

Det glæder Danske Busvognmænd, at Vejle Kommune har besluttet at konkurrenceudsætte ad hoc-kørslen i kommunen:

”Vi er ikke i tvivl om, at de bedste til at drive buskørsel er busvognmændene,” lyder det fra Michael Branner, chefkonsulent i Danske Busvognmænd. ”Når buskørslen varetages af private vognmænd effektiviserer det konkurrencen, skaber innovation og private arbejdspladser.”

Danske Busvognmænd har tidligere kritiseret kommuner for tvivlsom egenproduktion og kontrolbud i forhold kørslen af kommunens borgere. F.eks. i Roskilde Kommune hvor Roskilde Brandvæsen i mange år varetog den kommunale kørsel med uigennemskuelige omkostninger og store underskud som følge.

I Danske Busvognmænds Branchestandard for kommunal kørsel kan offentlige indkøbere få vejledning i, hvorfor og hvordan man skal sende kørslen af kommunen borgere i udbud blandt busvognmændene.