Offentlig kørsel

|11.05.2017

Tvivl om førstehjælpskrav i udbud

Det er Danske Busvognmænds opfattelse, at AMU-centrerenes uddannelse i førstehjælp – som den fremgår af kvalifikations- og efteruddannelsen – er tilstrækkelig dokumentation til for en toårig periode at opfylde udbudsbetingelserne for flextrafikken i Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus.


Danske Busvognmænd har fået en henvendelse fra et medlem, der er blevet afkrævet dokumentation  for deltagelse i et førstehjælpskursus, som det er formuleret i udbudsbetingelserne for flextrafikken i Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus. Det er Danske Busvognmænds opfattelse, at AMU-centrenes uddannelse i førstehjælp – som den fremgår af kvalifikations- og efteruddannelsen – er tilstrækkelig dokumentation til for en toårig periode at opfylde udbudsbetingelserne.

Det er der nu sået tvivl om, da et enkelt trafikselskab ikke mener, at selve dokumentationen for gennemførelse af førstehjælpskurset er tilstrækkelig, hvis uddannelsesbeviset udstedes af et AMU-center i stedet for en kursusudbyder, som er direkte godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Danske Busvognmænd er uenig:

”Den førstehjælpsundersvisning, som buschaufførerne skal modtage på AMU-centrene skal ifølge lovgivningen følge Dansk Førstehjælpsråd retningslinjer og udføres af en instruktør, som er registreret hos Dansk Førstehjælpsråd. Det virker ulogisk, at det skulle gøre en forskel for dokumentationskravet, at uddannelsesbeviset er udstedt af et AMU-center godkendt af Trafiksstyrelsen, når lovgivningen netop siger, at førstehjælpsuddannelsen på AMU-centret skal være i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer,” udtaler konsulent i Danske Busvognmænd Michael Branner.

Danske Busvognmænd hører gerne fra medlemmer, der har oplevet lignende problemer med dokumentation i forbindelse med førstehjælp.

Ifølge udbudsbetingelserne skal chaufføren i flextrafikken til enhver tid have gennemgået et af Dansk Førstehjælpsråd godkendt førstehjælpskursus inden for de seneste to år (Udbud af FV5 – FlexVariabel). Under alle omstændighed skal den lovpligtige efteruddannelse altså suppleres af et kursus i førstehjælp i mellem efteruddannelserne. Det vil ifølge Danske Busvognmænd være oplagt, at trafikselskaberne ændrer dette til et krav hvert 2½. år, således at udbudsbetingelserne flugter med lovgivningen.

Fakta:
Buschauffører skal hvert femte år på lovpligtigt efteruddannelse, der ifølge lovgivningen skal indeholde 5½ times førstehjælp, som følger Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer. Det fremgår af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere.