16.01.2019

Tre brintbusser skal afprøves i Nordjylland

Region Nordjylland og Aalborg Kommune har indgået kontrakt på levering af tre brintbusser samt opførelse af brintproduktions- og tankanlæg, der som landets første bliver klar til drift i oktober 2019.


I regionsrådet er man begejstret for potentialet i de nye nordjyske brintbusser, fordi teknologien både er god for nærmiljøet og et vigtigt bidrag til den globale indsats for klimaforbedringer:

”Brint er nyskabende for den kollektive trafik, hvor vi kan reducere CO2-udledningen markant og slippe helt af med partikelforurening i nærmiljøet. Brintbusser udleder kun ren vanddamp under kørslen. Og hvis vi samtidig arbejder hen imod, at brint laves på baggrund af el fra vedvarende energikilder som vindmøller eller solceller, så kan brint som brændstof blive helt CO2-neutralt,” siger Ole Stavad, udvalgsformand for Regional Udvikling i Region Nordjylland.

Brintbusser er stadig forholdsvis dyre, og derfor går projektet i første omgang ud på at indsamle erfaring med brintteknologien til gavn for udviklingen af brintløsninger og for erhvervsudviklingen inden for brintsektoren.

Det er den belgiske busproducent Van Hool, som leverer busserne til Region Nordjylland og Aalborg Kommune. De tre busser vil blive drevet af Keolis og Arriva, som også vil stå for det daglige vedligehold. Busserne vil komme til at køre både by- og regionalkørsel og sættes ind i allerede eksisterende kontrakter.

Hos Dansk PersonTransport vil sektorchef Lasse Repsholt spændt følge projektet:

”Der opstår naturligvis en masse spørgsmål og risici ved brugen af ny teknologi. Derfor er det rigtigt fornuftigt, at kommunen og regionen indkøber materiellet og lader operatørerne prøve brintbusserne af, så alle kan blive klogere uden at løbe store risici.”

DPT mener:

Drivmidler er en politisk beslutning – det bør ikke alene være operatørens beslutning, om fremtidens drivmidler hedder gas, brint eller el. Ny teknologi indebærer høje risici, som den enkelte operatør ikke kan håndtere alene. Derfor er det ganske fornuftigt, når det er den offentlige indkøber, der tager ansvaret for at vælge drivmiddel.

Klimaindsatsen i bustrafikken skal være velovervejet – en miljøvenlig elbus er ikke meget værd, hvis den ikke har nogen passagerer. En bus kan erstatte op mod 50 personbiler, hvad enten den kører på el-, benzin- eller brint. Det er vigtigt, at busser – hvad enten der er tale om turistbusser eller rutebusser – stadig er en attraktiv transportform. Derfor er det afgørende, at omstillingen for busser sker adskilt fra personbiler og i et tempo, så teknologien kan nå at følge med behovet.

Finansieringen er kommunernes ansvar – der skal naturligvis også følge finansiering med visionerne. Rammerne i udbuddene er ofte for snævre både i forhold til pris og drift. Det er kommunerne og regionerne, der skal tage beslutningen om, hvorvidt der skal investeres i bustrafik med alternative drivmidler. Den beslutning hverken kan eller skal operatørerne tage alene.