08.02.2023

Transportpolitisk debat

Politisk transportdebat på Christiansborg gav flere nye transportordførere mulighed for at præsentere sig og deres politiske mandat på transportområdet.


Debatten var arrangeret af TØF og i panelet sad transportordførerne Jette Gottlieb (El), Christina Olumeko (Å) og Peter Juel-Jensen (V). Rasmus Prehn (S) som er formand for transportudvalget deltog også i debatten og benyttede lejligheden til at præsentere sine visioner for transportudvalget, som han i højere grad synes skal bringes i spil i forhold til de mange områder som udvalget dækker.

Og netop de mange områder, som transportudvalget dækker over prægede også debatten, som kom omkring havnene, styrkelse af cyklismen og den grønne omstilling af vejtransporten, hvor der var bred enighed om, at 70 % – målsætningen skal fastholdes.

Transportordførerne fik også lejlighed til at drøfte udfordringerne i den offentlige transport på busområdet, som pt. oplever store nedskæringer.  Peter Juel-Jensen anførte, at udfordringerne i bustrafikken er noget som fylder meget hos Transportminister Thomas Danielsen og pegede på, at regeringsgrundlaget netop indeholder en målsætning om at understøtte bustransporten i byen og på landet og henviste til det kommende ekspertudvalg. Jette Gottlieb mente, at der skal tilføres flere statslige midler til bustrafikken, da yderligere takstforhøjelser ikke er vejen frem. Christina Olumeko var enig med Jette Gottlieb i, at bustrafikken skal tilføres flere midler og kom ind på, at finansieringen af dette kan komme fra en forhøjet afgift på benzin og diesel. Rasmus Prehn pointerede, at det ikke blot handler om penge, men at man også er nødt til at se på, hvad der gør det attraktivt at tage bussen.

Slutteligt i debatten kom panelet også ind på den kommende evaluering af taxiloven samt hvilken rolle samkørsel kan spille i forhold til at løse transportudfordringerne.