Taxikørsel

|15.03.2019

Transportministeren har lyttet til DPT’s bekymring om lang leveringstid på elbiler

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har nu fremsat lovforslaget om at reservere 50 af de 125 tilladelser, der udloddes hvert kvartal til nulemissionsbiler fra juli 2019 og frem til den fulde liberalisering i 2021.


Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har nu fremsat lovforslaget om at reservere 50 af de 125 tilladelser, der udloddes hvert kvartal til nulemissionsbiler fra juli 2019 og frem til den fulde liberalisering i 2021.

Fra ministerens fremsættelsestale lyder det:

Lovforslaget har baggrund i regeringens klima- og luftudspil om, at benzin og diesel skal ud af taxidriften inden 2030.  

Med forslaget foreslås, at 200 af de 500 tilladelser pr. år i overgangsperioden (til og med 2020) reserveres til nulemissionsbiler. Såfremt der ikke er nok ansøgere til tilladelserne til nulemissionsbiler lægges de overskydende tilladelser i hvert kvartal til puljen af tilladelser til konventionelle biler.

En tilladelse til en nulemissionsbil kan kun bruges i en nulemissionsbil. Såfremt indehaveren måtte forsøge at tilknytte eller anvende en konventionel bil til tilladelsen vil denne blive inddraget.

Høringssvaret har givet konkret effekt
Dansk PersonTransport støtter forslaget, da det tilgodeser firstmovers på klimaområdet og belønner dem, der går i front med ny teknologi. Dog har foreningen tilkendegivet nogle praktiske bekymringer i et netop afgivet høringssvar, som transportministeren har taget positivt imod og implementeret i det fremsatte lovforslag.

I det afgivne høringssvar lød det, at:

“Leveringstiden på en nulemissionsbil er lang, og det kan blive et problem, da vinderen af en universaltilladelse senest to måneder efter skal underrette Færdselsstyrelsen om registreringsnummeret på den bil, der skal tilknyttes tilladelsen. Man risikerer som vognmand derfor at stå i en situation, hvor fristen ikke kan overholdes, selvom man har handlet hurtigt og rettidigt,” lyder det fra Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport, som selv har et bud på, hvordan problemet kan løses.

“Det bør overvejes, om det skal være muligt at ansøge om forlængelse af fristen, hvis ansøger kan dokumentere en indgået købs- eller leasingaftale på en nulemissionsbil, og at leveringen af bilen sker inden for en rimelig periode.”

Det er netop den sidste formulering, som transportministeren har gjort til sin egen. Det sker ved at give dispensation fra 2 måneders fristen, hvis modtageren kan fremvise en kvittering for køb, leasing eller leje af en bil. Modtageren af en tilladelse skal således kunne dokumentere at have indgået en juridisk bindende aftale om at få rådighed over en bil inden for den nærmeste fremtid.