21.09.2023

Transportministeren: ”Der kommer ikke et sidste fix”

Flere og flere busruter er lukningstruede. I et interview med Altinget erkender transportminister, Thomas Danielsen, at det er en svær situation for trafikselskaberne. Alligevel vil han ikke holde hånden under dem. I stedet må de tilpasse sig, lyder det.


Trafikselskaberne befinder sig i en svær situation. Der mangler penge i driftskassen – rigtig mange penge.
I den henseende har de bedt transportministeriet om at prioritere en millionfinansiering til driften af de offentlige busser. Dét ønske har transportministeren imidlertid afvist.

“Vi kan ikke blive ved med at poste flere penge i halvtomme busser, som trafikselskaberne og kommunerne har til at køre rundt. Vi bliver nødt til at gøre det anderledes,” siger han.

 Krads kritik
Transportministerens beslutning om ikke at bevillige trafikselskaberne flere midler, møder krads kritik fra Steen Vindum, formand for Trafikselskabsforeningen. Vindum indvender, at den manglende finansiering kan vanskeliggøre det nyligt nedsatte ekspertudvalg for kollektiv mobilitets arbejde.

Det forholder sig nemlig således, at alt imens ekspertudvalgt arbejder på at finde løsninger på, hvordan fremtidens kollektive transport og mobilitet skal se ud, planlægger kommuner og regioner – foranlediget af transportministerens afvisning – at nedlægge busruter.

Transportministeren afviser ligeledes Trafikselvskabsforeningens kritik, og slår endeligt fast, at der ikke kommer en økonomisk prioritering af de nedlukningstruede busruter. I stedet opfordrer han kommunerne og regionerne til at lave de nødvendige tilpasninger.

“Der skal tilpasninger til. Dem kan jeg ikke sidde og lave i Transportministeriet, men der er folk, der er ansvarlige for de kommunale og regionale busser, der bliver nødt til at lave de tilpasninger, som de i flere år ikke har lavet, hvis der ikke er nok brugere på ruterne. Der kommer ikke et sidste fix,” siger transportministeren.

Busruter, delecykler og løbehjul
Selvom ekspertudvalget ikke er nået i mål med sine anbefalinger, mener transportministeren, at kommunerne og trafikselskaberne alligevel bør tage bestik af situationen, og indrette sig efter de specifikke betingelser, der gør sig gældende i de respektive lokalområder.

“Jeg beder ikke nogen om at nedlægge busruter. Jeg beder trafikselskaberne og kommunerne om at varetage den kollektive trafik efter bedste evne til højst mulig gavn for borgerne og det enkelte område,” siger transportministeren.

Han tilføjer:

“At jeg så nedsætter et ekspertpanel, der kan komme med anbefalinger til, hvordan det bliver endnu nemmere og smartere med løbehjul og delecykler og alt muligt andet, der sikrer mobilitet, ændrer ikke på, at de selvfølgelig skal fortsætte med at drive deres virksomhed.”

Ekspertudvalget for kollektiv mobilitet skal afrapportere deres samlede anbefalinger til transportministeren ved udgangen af 2024.

Hele interviewet med transportministeren kan læses her