Coronavirus

|16.03.2020

Transportministeren: Chauffør-kørekort og beviser skal forlænges til efter krisen

Transportminister Benny Engelbrecht fortæller, at Transport- og Boligministeriet arbejder på at forlænge blandt andet chaufførkørekort og beviser, der ellers ville udløbe i marts og april 2020


Transport- og Boligministeriet har i dag sendt følgende ud, der blandt andet fortæller, at der arbejdes på at forlænge kørekort og beviser, der ellers ville være udløbet i den nærmeste fremtid, til efter april 2020.
Du kan læse hele transportministerens udmelding her:

”Til brancheorganisationerne på vejtransportområdet

Generelt har vi en høj forsyningssikkerhed af føde- og dagligvarer i Danmark og netop nu er mit indtryk, at der også på de centrale lagre er masser af varer. Som følge af de seneste dages ændrede indkøbsadfærd som følge af udmeldingerne omkring coronavirussen, har distributionen ud til dagligvarebutikkerne været presset. Dette kalder på en række midlertidige initiativer særligt den kommende uges tid.

Transport- og Boligministeriet har derfor taget initiativ til, at der i Danmark iværksættes en midlertidig dispensation på 10 dage fra artikel 8, stk. 6, i køre- og hviletidsforordningen vedrørende forordningens krav om det regulære hvil på 45 timer og det reducerede hvil på 25 timer, jf. forordningens artikel 14, stk. 2, målrettet forsyning af fødevarer og dagligvarer til detailbranchen. Dette er meddelt Kommissionen og derved håndhæves denne regel således ikke fra nu af og de kommende 10 dage

Transport- og Boligministeriet er samtidig i gang med hurtigst muligt at udarbejde bekendtgørelser, som sikrer, at den håndhævelsen af nedenstående regler kan sættes i midlertidig bero:

·         Regler om kvalifikationer og uddannelser for varebilschauffører, jf. kapitel 8 a i bekendtgørelse 1327 af 29. november 2017, jf. ændringsbekendtgørelse nr. 1224 af 23. oktober 2018, samt § 56 i samme bekendtgørelse,

·         Forlænget gyldighed for en række chaufførkørekort og beviser, der ellers stod til at udløbe i marts eller april måned 2020 – således kørekort til bus- og lastbilschauffører, chaufføruddannelsesbeviser, tachografkort, ADR-beviser, sikkerhedsrådgivere for farligt gods, truckcertifikater og krancertifikater,

·         Godskørselslovens § 6 a, stk. 1, vedrørende forbud mod, at en virksomhed, som er indehaver af en godskørselstilladelse, kan udlåne chauffører til andre tilladelsesindehavere eller selv låne chauffører fra andre tilladelsesindehavere.”