24.03.2022

Transportministeren afviser brændstoftillæg

På baggrund af de stigende brændstofpriser har DPT henvendt sig til Transportministeren og bedt om dispensation til at opkræve et tillæg for brændstof i forbindelse med taxikørsel. Transportministeren afviser imidlertid.


Transportminister Trine Bramsen har i et svar til Dansk PersonTransport afvist, at det er muligt for taxiselskaberne at indføre et tillæg på brændstof. Dansk PersonTransport havde henvendt sig til ministeren og bedt om en dispensation fra reglerne, sådan at det var muligt for taxiselskaberne at opkræve et brændstoftillæg hos kunden. Et sådant tillæg kendes bl.a. også fra færgeoverfart og flyrejser.

Transportministeren skriver i sit svar, at systemet i reguleringen af det landsdækkende prisloft på taxiområdet er sådan, at der sker en årlig regulering af taksterne i det udmeldte landsdækkende prisloft med det generelle pris- og lønindeks. Værdierne i det udmeldte landsdækkende prisloft er fastsat og reguleres sådan, at taxibranchen har mulighed for fuld omkostningsdækning. Ud over de udmeldte takster for henholdsvis: starttakst, kilometertakst og tidstakst, er det i henhold til taxiloven alene muligt at opkræve betaling for bro- og færgetakster m.v. samt betaling for tillægsydelser.

Transportministeren konkluderer derfor, at der ikke er mulighed for at indføre et særligt brændstoftillæg, da det ikke er en særlig pålagt takst i forbindelse med en kørt tur eller tillægsydelse og henviser derefter til, at taxiselskaberne derfor alene har den mulighed at hæve deres takster inden for det udmeldte landsdækkende prisloft.

Dansk PersonTransport ærgrer sig over, at Transportministeren ikke har mulighed for at dispensere for reglerne, da et tillæg er en administrativ nem måde at håndtere en midlertidig prisstigning på frem for en regulær prisregulering, som rent administrativ er besværlig, da det kræver ændringer i prisopslag, skiltning på døre m.v.