07.04.2022

Transportminister opfordres til tilbagerulning af ny praksis

I en fælles henvendelse til Transportminister Trine Bramsen, opfordrer seks brancheorganisationer til genindførelse af den tidligere praksis for udstedelse af tilladelser.


Den administrative praksis for udstedelse af tilladelser blev ellers ændret i februar 2022, således at der maksimum udstedes én tilladelse per køretøj. Den nye praksis opfattes som mindre fleksibel og tilpasningsdygtig blandt andet overfor de sæsonændringer der opleves i vognmandsbranchen.

De nye praksisændringer begrundes med de nye regler i Vejpakken, men ifølge henvendelsen til ministeren kræver de nye regler ikke ændringer af den omtalte praksis. De EU-regler fra 2009 som man tidligere rettede praksis efter er således fortsat gældende – medmindre der er sket en ændring i fortolkningen af disse, hvilket henvendelsen sætter spørgsmålstegn ved.

Et eksempel på hvor galt det kan gå med Færdselsstyrelsen nye praksis giver Birger Kagan fra Kagan Turist. ”Vi er en virksomhed med ni tilladelser og er i en proces, hvor vi skal overtage en anden virksomhed med yderligere tre tilladelser. Selvfølgelig vil vi gerne have tilladelserne på plads, så vi kan sætte de nye busser i drift så hurtigt som muligt efter overtagelsen. Det forhindrer Færdselsstyrelsens nye praksis,” forklarer Birger Kagan.

Kagan Turist og Dansk PersonTransport er i dialog med Færdselsstyrelsen om at løfte denne opgave mere smidigt. ”Vi mener, at Færdselsstyrelsen overregulerer til ulempe for danske busvirksomheder. EU’s forordning på området kræver, at virksomheden skal råde over de køretøjer som der søges tilladelse til. Det krav mener vi Kagan Turist opfylder, når de er i en proces med køb af anden virksomhed og dens busser. Et krav om, at busserne skal være indregistreret i ansøgerens navn gør sagsbehandlingen unødvendig besværlig og langsom,” mener DPT.

Henvendelsen er underskrevet af:

Michael Nielsen (Dansk PersonTransport)
Jesper Kronborg (Dansk Erhverv)
Erik Østergaard (Danske Vognmænd)
Carina Christensen (ITD)
Lars Bech (Danske Speditører)
Rune Noack (DI Transport)