29.10.2021

Transportminister i en Corona-tid

DPT har mødt transportminister Benny Engelbrecht til en snak om den erhvervsmæssige persontransport.


Klik dig igennem Benny Engelbrechts svar på otte spørgsmål fra DPT om tilskud til grønne køretøjer, pendlerprodukter, ladeinfrastruktur, styrkede knudepunkter og udfordringerne ved den grønne omstilling.

1

2

3

4

5

6

7

8

TAXI, FLEXBIL, TURIST- OG RUTEBUS
Styrkede knudepunkter

Vil de mange midler, der er afsat i infrastrukturplanen til jernbanestationsrenoveringer, inkluderer etablering af omskiftningsmuligheder til andre transportformer såsom taxi, flex, turist- og rutebus, således at midlerne kommer den brede kollektive trafik til gode og dermed bidrager til den grønne omstilling?

”Sådan som jeg ser det, så er alt det, der ligger uden for stationerne et kommunalt ansvar, men der er ingen tvivl om, at når vi styrker knudepunkterne – særligt i hovedstadsområdet, hvor Ny Ellebjerg station skal fungere som en lidt mere sydlig hovedbanegård – så er der selvfølgeligt også et uundgåeligt behov for at kunne koble andre kollektive transportformer på – lige fra cykler til taxier og turistbusser. Københavns Kommune er jo også langt om længe ved at etablere en fjernbusterminal med medfinansiering fra staten, hvilket er et meget godt eksempel på, at nogle af de ting, som måske har levet en lidt hengemt tilværelse, stadig skal og bliver prioriteret. Jeg ser masser af muligheder i en udvidelse med flere transportformer, hvilket også betyder en effektivisering af den kollektive transport. Jeg satser også på, at de mange elkabler, som skal trækkes på stationerne til el-tog, vil kunne bruges til at etablere flere ladestandere til busser og taxier. Der er også afsat midler til dette i den transportpulje, som der blev indgået aftale omkring i juni, hvor vi har afsat 65 millioner til ladefinansering af ladestandere på private arealer.”

TURISTBUS, TAXI OG OFFENTLIG KØRSEL
Offentlige ladeparker med superladere

Der er afsat en økonomisk ramme på 500 mio. i infrastrukturplanen, som kan anvendes til at understøtte opladning på længere ture. Vil disse ladeparker også være tilgængelig for erhvervskøretøjer – herunder taxier og flexkøretøjer og på hvilke vilkår – kan de f.eks. reserveres til erhvervskøretøjer?

”Disse ladeparker kommer til at være præcis ligesom, når man kører ind på en tankstation i dag for at tanke sin bil med benzin eller diesel. Præcis på samme måde vil man køre ind med sin elektriske bil og lade på en supercharger. Ud fra den regnemodel, som Vejdirektoratet har lavet, må der være en maksimal ventetid på 10 minutter for at kunne lade sin bil på det travleste tidspunkt såsom en fredag eftermiddag. Det betyder så også, at der ikke er reserverede pladser til eksempelvis erhvervskøretøjer. For du skal kunne være sikker på, at der altid er kapacitet til, at du kan komme til. Du skal måske lige vente på en enkelt bil foran dig, men det kan du jo også opleve på en tankstation i dag. Der skal være så mange superchargers, at man højest får 10 minutters ventetid på de travleste dage. Behovet skal dække både erhvervskøretøjer og privatbiler, så der skal ikke reserveres pladser til hverken erhvervs- eller privatkøretøjer.”

TAXI OG OFFENTLIG KØRSEL
Ingen tilskud til grønne køretøjer

Mange af vores medlemmer ønsker at omlægge driften til en mere miljøvenlig drift f.eks. el, men de er også meget ærlige omkring, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for alle – hverken praktisk eller økonomisk. Kunne du forestille dig etablering af en pulje, hvor de kan søge tilskud for at omstille sig hurtigere?

”Nej, der vil ikke være mulighed for at søge tilskud til grønne køretøjer i de eksisterende puljer, men der er mulighed for at søge tilskud til infrastruktur. I den pulje som er afsat til den grønne omstilling, er der nemlig afsat midler til at etablere en bedre ladestruktur, for det er en væsentlig del af at skulle omlægge sin drift. Det er ingen hemmelighed, at det har været muligt at lave en god ladeinfrastruktur til eksempelvis taxier i København, men der har været flere udfordringer i de mindre byer. Derfor har det været vigtigt rent politisk at sørge for, at der også bliver etableret nok ladepunkter i for eksempel Herning eller Korsør. Jeg er heller ikke blind for, at det udvalg af elbiler, som tidligere har været der, ikke nødvendigvis har været egnet til taxikørsel, men det går jo meget stærkt nu med de nye modeller, som kommer på markedet. De har bedre opladning og en større batterikapacitet. Jeg kørte faktisk med en taxi forleden, som fremhævede, at hans udfordring pt med hans ældre eltaxi netop gik på, at bilens ladeevne var så langsom, at han brugte uforholdsmæssig lang tid på at oplade den, og det var en kæmpe begrænsning.”

 

TURISTBUS
Markedet er ikke klar til grønne løsninger på turistbus-området

Aftalen om udmøntning af pulje til grøn transport fra den 25. juni indeholder 50 mio. kr.  i 2022 til tilskud til køb af grønne lastbiler. Men der er ikke en tilsvarende pulje til turistbusserne. Vil du bakke op om, at der indføres et lignende tilskud til turistbusserne, eller at puljen bredes ud, så turistbusserne også kan søge?

”Endnu er der lange udsigter til, at teknologien er klar med de grønne løsninger på turist-busområdet, og derfor er det også klart, at det her er et af de områder, hvor vi må konstatere, at der går nogle år, før vi kan forvente at rykke på tingene. For markedet skal være klar med løsninger – hvad enten det er brint eller el, og det er simpelthen for tidligt, så derfor må vi se på de eventuelle behov for tilskud eller puljer, som der kan opstå på det område, når det bliver relevant. I øjeblikket ser vi også på muligheden for eHighways, og hvis det bliver aktuelt, så vil turistbusserne naturligvis også kunne køre der. Men vi ved det simpelthen ikke endnu. I øjeblikket er det Tyskland og Sverige, som er længst fremme på området med den her direkte elektrificering. Men som sagt er der meget lang vej endnu, før vi finder ud af, om løsningen på det her bliver eHighways, brint eller noget helt tredje. Lige nu går den teknologiske udvikling så hurtigt, så det er kun et spørgsmål om tid, før vi har en reel løsning. Derfor vælger vi heller ikke en teknologi, før vi har set alle de muligheder, som markedet kan bringe.”

RUTEBUS
Pendlerprodukter giver vækst til den kollektive trafik

Antallet af biler til privatkørsel er steget med 500.000 til 2,6 mio. i løbet af de seneste 10 år, og regeringen forudsætter tilsvarende vækst de næste 10 år mod 2030 til 3,3 mio. Hvilke ambitioner har regeringen for vækst af passagerer i den kollektive trafik, og hvordan skal væksten ske? Vil du bakke op om, at der indføres et lignende tilskud til turistbusserne, eller at puljen bredes ud, så turistbusserne også kan søge?

”På den korte bane har vi den udfordring, at vi skal tilbage til normale tilstande i den kollektive trafik efter Covid-19, og det handler om tryghed og om at indrette fleksible pendlerprodukter. For arbejdsmarkedet har ændret sig i den her periode, og selvfølgelig stiller det nogle udfordringer, hvis store dele af arbejdsstyrken begynder at arbejde hjemmefra to til tre dage om ugen. Så vores pendlerprodukter skal løbende justeres. DSB har lavet et fleksibelt pendlerprodukt, hvor man kan vælge de faste dage, hvor man pendler. Men der skal ikke herske tvivl om, at der venter et meget stort arbejde med at få de rigtige produkter skruet sammen, så transportbehovet stadig dækkes. Der er ingen af os, som helt præcist kan forudsige, hvordan arbejdsmarkedet kommer hen. Der er mange store virksomheder, som allerede nu har truffet beslutninger om mere fleksibilitet i forhold til fysisk fremmøde på arbejdspladsen. Og det er en kæmpe udfordring for vores transportsystem.”

TAXI OG OFFENTLIG KØRSEL
Fokus på udbudt taxibetjening

I den nye taxilov er der mulighed for, at kommunerne kan udbyde taxibetjening i områder, hvor der ikke er en fornuftig betjening af borgerne. For nuværende er der ingen eller meget få områder, hvor kommunerne har udbudt taxikørsel. Vil du opfordre kommunerne til at bruge lovens muligheder, så borgerne dermed kan sikres en bedre taxibetjening?

”Det er lidt forunderligt, at muligheden er anvendt i så begrænset omfang, som den er, men det er mit indtryk, at det ikke nødvendigvis er alle, som kender til det. Det her er et af de emner, som vi skal evaluere, når vi kommer til den næste fase af evalueringen af taxiloven. På grund af Corona besluttede vi, at vi lavede forholdsvis snævre ændringer for at undgå, at vi lavede alt for store omvæltninger midt i en Corona-tid, hvor branchen havde haft og stadig havde en meget voldsom krise. Så det skal vi klart have fokus på samt på sigt finde ud af, hvad vi kan gøre og eventuelt ændre på det her område.”

TAXI, OFFENTLIG KØRSEL, TURIST- OG RUTEBUS
Vi skal gøre mere for rekrutteringen

Rekrutteringen er stadig et kæmpe problem i branchen. Branchen mangler chauffører i stor stil og særligt Coronakrisen har betydet, at mange har søgt nye udfordringer. Kan du forestille dig at samarbejde med beskæftigelsesministeren om en løsning på problemet?

”Det at rekruttere er jo en udfordring i mange brancher, og derfor er jeg ikke i tvivl om, at vi skal gøre rigtigt meget for at gøre det manuelle arbejde mere attraktivt for de unge. Vi skal gøre mere opmærksom på de karriereveje, der er uden for den akademiske verden. Det er ingen hemmelighed, at jeg jo ikke selv har en lang akademisk uddannelse, men at jeg kun har en 9. klasses afgangseksamen med i bagagen. Jeg har derfor også selv bragt mig selv i spil, for man skal aldrig være bange for at spille fransk klovn, og jeg har medvirket i nogle rekrutteringsvideoer for andre dele af transportfaget. Selvom transportfaget er et fag med anderledes arbejdstider, så er der jo også nogle kæmpe friheder i den branche. Man kan jo eksempelvis holde fri, når alle andre arbejder, man tjener penge, og så er der mange mennesker, som ikke har behov for at sidde på en skolebænk i otte år for at få en uddannelse. Og man kan jo sagtens avancere indenfor transportfaget, hvis man på et tidspunkt skulle ønske det. Så jeg vil meget gerne personligt medvirke til at sætte et større fokus på transportfaget – også gerne i fremtiden.”

OFFENTLIG KØRSEL
Trafikselskaberne har ansvaret for arbejdsvilkår i flexkørsel

Flextrafikken er ofte i fokus, specielt tales om dårlige arbejdsvilkår og lave budpriser. Er det et område, som regeringen vil have mere fokus på?

”Det er et område, som hører under trafikselskaberne. Og Færdselsstyrelsen er i gang med at lave en vejledning til taxilovens paragraf 10. Det ville kunne give trafikselskaber et godt udgangspunkt for at stille krav i deres kontrakter. Det er meget væsentligt at få præciseret overenskomsten, når det kommer til den her udfordring. Men det er også klart, at trafikselskaberne består af ledelser og bestyrelser, der er folkevalgte repræsentanter fra kommuner samt regioner, og der er nu engang et demokratiske element i det, som jeg ikke synes, at vi skal centralisere. Det her ansvar skal man kunne tage på sig i de respektive folkevalgte organer, for det er beslutninger, som skal træffes tæt på borgerne.”