Coronavirus

|19.05.2020

Transport- og Boligministeriet: Nu kan flere passagerer tages med

Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen indebærer, at trafikvirksomheder får mulighed for at anvende mere af kapaciteten i bussen. Det gælder kollektiv trafik, der også inkluderer turistbusser, når passagererne sidder med ansigterne vendt i den samme retning, og de øvrige retningslinjer for rengøring og hygiejne overholdes.


Transport- og Boligministeriet oplyser torsdag 14. maj, at baseret på Sundhedsstyrelsens opdaterede anbefalinger, må der medtages flere passagerer ad gangen, blot deres ansigter ikke vender mod hinanden, og de øvrige retningslinjer med hensyn til rengøring og hygiejne overholdes.
Det betyder, at de tidligere anbefalinger om blot at fylde busserne til halv kapacitet falder væk

”Sundhedsstyrelsen anbefaler, at passagererne sidder med ansigtet i samme retning, og uden ansigt-til-ansigt kontakt under 1 meter. Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at man medbringer hånddesinfektion eller vådservietter, når man færdes blandt mange mennesker og på steder med mange kontaktpunkter, fx i den kollektive transport,” står der i udmeldingen fra Transport- og Boligministeriet. Samtidigt opfordres der til at overveje at tillade indstigning af fordøren i busserne.

Det er trafikvirksomhedernes opgave at anvende den kollektive trafiks kapacitet, som de finder mest hensigtsmæssigt inden for rammerne af de sundhedsfaglige anbefalinger.

Politiet kom ved coronakrisens udbrud med en række opfordringer til kollektive transportmidler. De gælder også for turistbusser og fjernbusser.

 1. Begræns trængslen i de kollektive transportmidler
  Tag nødvendige initiativer for at sikre, at passagerer ikke står for tæt. Afhængigt af transportmidlet kan der være tale om at udvide kapaciteten, indføre pladskrav eller undlade at tage flere passagerer med, end der er siddepladser til i transportmidlet. Passagerne bør ikke sidde ansigt til ansigt eller med mindre end 1 meters afstand.
 2. Informer de rejsende mest muligt om hensigtsmæssig adfærd
  Kommunikér myndighedernes opfordringer og gode råd til de rejsende via plakater, informationsskærme mv.
 3. Kontaktløse rejser bør fremmes
  Gennemfør flest mulige tiltag, der gør rejsen kontaktløs. Det vil sige, at busser i myldretiden i større byer stopper ved at alle stop og åbne alle døre, så passagererne ikke behøver røre ved knapperne.
 4. Vær særlig opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader
  Sørg for hyppigt at rengøre passagernes fælles kontaktflader (håndtag, stopknapper mv.).
 5. Sæt fokus på god hygiejne
  Giv ansatte og passagerer adgang til håndsprit, f.eks. på centrale knudepunkter. Gør de ansatte opmærksomme på de seneste retningslinjer fra myndighederne, så det sikres, at de ansatte er særligt opmærksomme på god hygiejne og symptomer. I fjernbusser skal operatøren give passagererne desinficerende vådservietter ved indstigning.
 6. Opsæt plakater, der opfordrer syge til ikke at rejse med kollektiv transport
  Udbyderne af kollektiv trafik skal opfordre borgerne til at tage hensyn til hinanden, herunder opfordre til, at man ikke rejser med kollektiv trafik, hvis man har mistanke om, at man er syg eller smittet med coronavirus.

Klik her for at læse det mere detaljerede notat fra Transport- og Boligministeriet med de Opdaterede opfordringer til transportudbyderne

Læs mere her https://www.trm.dk/nyheder/2020/flere-rejsende-i-den-kollektive-transport/

Her er seneste udmelding fra Sundhedsstyrelsen:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79