18.01.2023

Trafikselskaber ønsker en yderligere stigning i billetpriser i 2023

Transportminister Thomas Danielsen vil endnu ikke udtale sig om afgørelse af trafikselskabernes anmodning, men anerkender udfordringerne i branchen.


I mandags blev det cirka 4,9 procent dyrere at køre med bus og tog,  men flere trafikselskaber ønsker utraditionelt at hæve priserne yderligere med 10% senere på året. Anmodningen til Transportministeriet om tilladelse til at hæve billetpriserne yderligere skyldes hovedsageligt de høje brændstofpriser.

Ifølge DR afviser transportminister Thomas Danielsen at melde ud på området, før videre drøftelser med trafikselskaberne. Ministeren udtaler: “Jo, stigende priser fremmer jo ikke brugen af offentlig transport, men alt i vores samfund stiger jo i pris. Så der er ikke noget, der bliver billigere lige i øjeblikket på grund af høj inflation”. Foruden drøftelser med trafikselskaberne ønsker ministeren at nedsætte en ekspertgruppe, der skal have til formål at undersøge hvordan den offentlige transport i Danmark bedre kan hænge sammen.

Hos Dansk PersonTransport giver varslingerne til yderligere prisstigninger anledning til bekymring: ”Det er bekymrende, at trafikselskaberne er bragt i den situation, at de kan se sig nødsaget til at fremrykke takststigningen. Nok kan der være en hvis forståelse for, at priserne i den kollektive trafik vil stige på samme måde som mange andre varer og tjenester i det danske samfund er steget, men både på kort og lang sigt vil det føre et passagertab med sig, som kan være svært at rette op. Der er risiko for, at en kortsigtet gevinst for kommuner, regioner og trafikselskaberne mere end modsvares af et langsigtet og permanent tab,” vurderer Dansk PersonTransport.

Aldrig har behovet for prisbillig kollektiv trafik ellers været større. Inflationen tynger danskernes budgetter, og det er også blevet stadig dyrere at købe og eje egen bil, mens priserne i den kollektive trafik har holdt sig under det generelle inflationsniveau (Se figur). Det giver den kollektive trafik en særlig chance for at blive det foretrukne valg for flere danskere og give danske familier mere luft i budgetterne.

 

Vi opfordrer derfor til, at trafikselskaberne, kommunerne, regionerne og staten ser ind i andre muligheder for at afdække omkostningerne i en periode, der kan vise sig at være midlertidig – f.eks. ved optagelse af lån eller en midlertidig justering af kommunernes og regionernes tilskud. En tredje god mulighed vil være, at Staten dækker trafikselskabernes meromkostninger ved de høje energiomkostninger. En idé som SF og Enhedslisten støtter.