Offentlig kørsel

|09.07.2019

To danskere i EUs transportudvalg

Marianne Vind (S) og Søren Gade (V) får begge plads i EUs transportudvalg. Det glæder Dansk PersonTransport, at EUs transportpolitik i næste periode vil have dansk indflydelse.


Sammensætningen af medlemmer i de diverse EU-udvalg er afgjort, og det står nu klart, at vi får hele to danskere i det betydningsfulde transportudvalg, TRAN, hvor bl.a. cabotagereglerne for EUs medlemslande bliver bestemt. Marianne Vind (S) og Søren Gade (V) vil fremover udgøre dansk repræsentation i udvalget, som i sidste periode ikke havde dansk deltagelse.

Dansk indflydelse på europæisk niveau gavner transportbranchen
Umiddelbart efter EU-valgets afslutning opfordrede Dansk PersonTransport til, at minimum én af de valgte MEP’er burde indgå i TRAN-udvalget. Derfor glæder det foreningen, at udvalget kommer til at indbefatte to.

“TRAN-udvalget beskæftiger sig bl.a. med de cabotageregler, som i øjeblikket åbner op for, at udenlandske vognmænd systematisk kan underbyde danske vognmænd ved at køre mere eller mindre permanent i Danmark til langt ringere løn- og arbejdsvilkår – endda uden at betale moms. Danmark er et af de lande, der er hårdt ramt af denne problemstilling, og derfor er det særdeles positivt, at udvalget har deltagelse af to danskere, som forhåbentligt kan belyse de presserende problemer og bidrage til at finde løsninger på området,” udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport.

Også dansk repræsentation i EUs beskæftigelsesudvalg
Beskæftigelsesudvalget (EMPL), som bl.a. har arbejdsvilkår og bekæmpelsen af social dumping på dagsordenen, får deltagelse af hele fem danskere, Niels Fuglsang (S), Kira Marie Peter-Hansen (SF), Nikolaj Villumsen (EL), Marianne Vind (S) samt Jeppe Kofod (DF), som er suppleant. Også dette glæder Dansk PersonTransport, som håber at se en hårdere tilgang til bekæmpelsen af social dumping.

“De store problemer med social dumping i transportbranchen skal til dels løses på europæisk niveau, og her bidrager EMPL-udvalgets arbejde til dette formål. Dansk deltagelse er glædeligt ud fra den formodning, at der vil blive kæmpet for en hård linje mod social dumping, da Danmark er et af de lande, som påvirkes meget af tendensen,” lyder det fra Michael Nielsen, som fortsætter:

“Man kan ikke komme uden om, at begge udvalg i samspil slår store rødder i EUs transportpolitik og har en bredtfavnende indvirkning på samtlige af EUs medlemslandenes transportsektorer, både på bus- og taxisiden. Nu er vores forhåbning, at den danske deltagelse vil afspejle sig i den konkrete politik.”