Rutekørsel

|12.06.2018

Tilgængelighed målrettet turister

Fire nye initiativer skal forbedre turisters adgang til kollektiv transport.


Tilgængeligheden til den kollektive transport er vigtig for de turister, der besøger Danmark. Men turister i Danmark har blandt andet problemer med at anvende de kollektive transportmidler – eksempelvis køreplaner, Rejseplanen og Rejsekortet. Projektgruppen ”Styrket dialog om turisters anvendelse af den kollektive transport” har offentliggjort en rapport med fire konkrete initiativer, der skal forbedre turisternes adgang.

Som et led i regeringens nationale strategi for dansk turisme nedsatte Erhvervsministeriet i oktober 2017 en projektgruppe med repræsentanter fra Transport- Bygnings- og Boligministeriet og Danske Regione. Gruppen har sammen lanceret fire konkrete initiativer.

De fire initiativer er:

  • VisitDenmark udarbejder en samlet og mere udførlig turistinformation om den kollektive transport på hjemmesiden www.visitdenmark.com.
  • Transportselskaberne tager initiativ til at undersøge mulighederne for en udvikling af Rejsekortet, der blandt andet vil medføre nemmere adgang for udenlandske turister til at benytte kortet.
  • Danske Regioner etablerer et ”Turismetransportnetværk” af turismeaktører og transportaktører, der skal sikre fortsat samarbejde om turisters brug af kollektiv transport.
  • Danske Regioner og VisitDenmark tager i fællesskab initiativ til, at det kommende ”turismetransportnetværk” får repræsentation i Turismens Analyseudvalg.

Interesserede kan læse rapporten “Dialog om udenlandske turisters anvendelse af kollektiv transport”.