25.10.2023

Til møde i Vejregelrådet

I går, den 24 oktober 2023, deltog Dansk PersonTransport i et møde med Vejregelrådet. Vigtigst for Dansk PersonTransport var det at understrege, at den kollektive transport bør spille en endnu større rolle i fremtidens byplanlægning.


Vejregelrådet er et råd, som er nedsat af Vejdirektoratet. Rådet skal bistå Transportministeren, Thomas Danielsen, i udarbejdelsen af regler, vejledninger og bedste praksis i overensstemmelse med gældende lovgivning på vejområdet.

På mødet fik vi, i Dansk PersonTransport, bred opbakning til at øge fokus på den kollektive transport, især i forhold til byplanlægning, hvor brugen af bybusser og BRT-systemer i fremtiden skal spille en større rolle og gøres mere attraktive.

Heldigvis er Vejdirektoratet også helt enige i, at netop dette skal være en af deres højeste prioriteter, og det er en meget positiv udvikling.

Efter mødet blev der arrangeret en spændende rundvisning på byggepladsen ved den kommende Nordhavnstunnel, som forventes at forbedre mobiliteten i området.

Hos Dansk PersonTransport takker vi for et vellykket, konstruktivt møde, og vi ser frem til at følge arbejdet tæt med at styrke den kollektive transport og lade den spille en afgørende rolle i fremtidens bæredygtige byplanlægning.