20.12.2018

Moderne taxibranche i grøn balance

Taxien binder de forskellige trafikformer sammen og fungerer på den måde som limen i den kollektive trafik. Den er med andre ord en væsentlig faktor for mobiliteten i hele landet.


Taxien er den ældste delebil i historien. Taxien binder de forskellige trafikformer sammen og fungerer på den måde som limen i den kollektive trafik. Den er med andre ord en væsentlig faktor for mobiliteten i hele landet. I Dansk PersonTransport arbejder vi for, at taxien fortsat kan være frontløber for klimavenlig transport i personbil.

Det er derudover en af vores vigtigste opgaver at sikre en smidig overgang fra gammel til ny taxilov, hvilket helt konkret betyder, at Dansk Persontransport skal bistå vores medlemmer med at omstille sig – hvad enten det drejer sig om en taxivognmand, der skal ombytte sin taxitilladelse til en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, eller en sammenslutning af vognmænd i et bestillingskontor, som ønsker at overgå til kørselskontorvirksomhed. I dialog med folketingspolitikere og beslutningstagere bidrager vi aktivt til evalueringen af den nye taxilov og sørger for, at branchens interesser bliver hørt.

I Dansk PersonTransport arbejder vi for, at taxien fortsat kan være frontløber for klimavenlig transport i personbil.

Derudover mener Dansk PersonTransport, at der skal sikres et tilskud til den grønne omstilling af taxibranchen, da regeringens klimaudspil i efteråret 2018 er blottet for økonomiske incitamentsstrukturer på taxiområdet, hvilket underminerer den ønskede målsætning om, at alle nye taxier fra 2025 skal være nulemissionskøretøjer. Vognmænd skal helt konkret have et tilskud, hvis de allerede nu vælger at begynde den grønne omstilling.

Vores sejre: Den største sejr på taxiområdet er hele reformeringen af taxiloven, hvor det lykkedes at modernisere området, uden at taximarkedet blev fuldstændig liberaliseret. I den nye taxilov stilles således fortsat kvalitetskrav til taxibranchen samtidig med, at området har fået rum og mulighed for at udvikle taximarkedet.

Dialog med alle trafikselskaber omkring vilkårene for at udføre Flextrafik, herunder at sikre rimelige uddannelseskrav, der står mål med opgaverne og branchens kompetenceniveau er også en mærkesag for Dansk PersonTransport.