Offentlig kørsel

|08.11.2017

Tempo 100: Forenkling skal fjerne krav om mærkning

Efter længere tids pres fra branchen forenkles reglerne vedrørende Tempo 100-mærket. Tempo 100-busser indregistreret efter december 2007 undtages fra krav om synsprocedure og mærkning.


Et lovudkast fra transportministeren vedrørende en forenklet godkendelsesproces for Tempo 100 busser er netop sendt i høring og forventes at træde i kraft 1. marts 2018. Lovudkastet kommer efter, at Danske Busvognmænd i Regelforenklingsgruppen – som er funderet i Transport-, Bygge-, og Boligministeriet – ad flere omgange har slået på tromme for en procedure for Tempo 100-busser, der harmonerer med reglerne i resten af Europa.

”Siden Tempo 100 for busser blev indført i 2013, har vi argumenteret for, at Tempo 100-reglerne i Danmark burde følge de tyske regler, hvor der ikke er krav om mærkning af busser, som er indregistreret efter 8. december 2007,” påpeger Steen Bundgaard, direktør i Danske Busvognmænd. ”De Tempo 100-busser, der sælges i Danmark, er allerede EU-typegodkendt og politiet kan i motorregistret lynhurtigt konstaterer, om der er tale om en Tempo 100-bus. Vi har absolut ingen sikkerhedsmæssige betænkeligheder ved forslaget,” uddyber Steen Bundgaard og oplyser, at langt de fleste turistbusser i den danske vognpark i dag er EU-typegodkendte Tempo 100-busser.

Regler og undtagelser
Forslaget, der først skal i høring og derfor kan ændres, fra transportminister Ole Birk Olesen lyder:

  • busser, der er registreret den 8. december 2007 eller senere, kan indregistreres til Tempo 100-kørsel på motorveje uden synsprocedure, hvis bussen er EU-typegodkendt og ikke er indrettet med ståpladser.
  • samtidigt ændres reglerne for Tempo 100-mærkning af busser registreret den 8. december 2007 eller senere, således at disse busser fremover ikke er omfattet af kravet om Tempo 100-mærkning.