06.03.2024

Taxisektorens bestyrelse konstituerer sig og får besøg af Færdselsstyrelsen

På et netop afholdt bestyrelsesmøde i taxisektoren var der både konstituering af den nye sektorbestyrelse og oplæg fra Færdselsstyrelsen med efterfølgende gode drøftelser på programmet.


Taxisektorens bestyrelse har afholdt sit første bestyrelsesmøde efter sidste uges kredsgeneralforsamlinger, hvor der også var valg til sektorerne. For taxisektorens vedkommende er det en fortsættende bestyrelse, da der var genvalg på alle tre møder. Bestyrelsen har også valgt at konstituere sig med nuværende formand og næstformand, hvor Torben Kirketerp fra Esbjerg Taxa fortsætter som formand og Vibeke Wolfsberg fra Dantaxi som næstformand.

Ud over konstitueringen var temaet for bestyrelsesmødet drøftelse af reglerne for godkendelse af chauffører samt mulighederne for at håndtere chauffører, der af forskellige grunde ikke egner sig til at køre taxi. Taxisektoren havde inviteret Færdselsstyrelsen med til mødet for at holde et oplæg om reglerne for godkendelse af chauffører samt rammerne for at tilbagekalde et chaufførkort. Færdselsstyrelsens oplæg  gav bestyrelsen god indsigt i, hvordan Færdselsstyrelsen administrerer reglerne, der knytter sig til chaufførkortet. En af taxisektorens fokusområder er taxien som et trygt og sikkert transportmiddel, hvor chaufføren spiller en stor rolle.

Bestyrelsen for taxisektoren består af følgende:

Torben Kirketerp, Esbjerg Taxa

Vibeke Wolfsberg, Dantaxi

Tadzudin Kasami, Taxa Syd/Taxi 4×27

Lars Kjeldtoft, Thisted Taxa

Hendrik Larsen, Dantaxi

Richard M. Motzfeldt, Aarhus og Horsens Taxa

Henrik Neumann-Petersen, Næstved Taxa

Inger Therkildsen, Kalø Taxi