Taxikørsel

|15.12.2017

Taxilov: Flere landsdækkende overenskomster anses som repræsentative

Folketinget vedtog 14. december en ny taxilovgivning – og det med en formulering i loven, som sikrer, at chauffører ifølge taxiloven skal aflønnes ifølge de mest repræsentative overenskomster i branchen.


Folketinget vedtog 14. december en ny taxilovgivning – og det med en formulering i loven, som sikrer, at chauffører ifølge taxiloven skal aflønnes ifølge de mest repræsentative overenskomster i branchen.

Det betyder, at den tidligere formulering i lovteksten – som efter Højesterets Nortra-dom viste sig at tillade enhver overenskomst i vejtransporten indgået af to parter – erstattes af en formulering, som kræver, at indehavere af en tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring i personbil følger en overenskomst ”indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.”

Det fremgår af en tillægsbetænkning fra transportudvalget, at lovgiverne betragter følgende landsdækkende overenskomster som repræsentative:

  • ATAX med 3F
  • ATD med 3F
  • KA med Det Faglige Hus

Det fremgår ligeledes af betænkningen, at en overenskomst mellem KA og 3F også af lovgiverne anses som repræsentativ.

Løn- og arbejdsforhold sikres i lovgivningen
Den nye taxilov sætter således en effektiv stopper for den retstilstand, der længe har betydet social dumping og spotpriser som følge af de indholdsløse overenskomstbestemmelser i lovteksten. Fra talerstolen i Folketinget lød det under lovgivningsarbejdet fra transportordfører Kim Christiansen (DF):

”Vi kan ikke leve med de forhold, der er for især flextrafikchauffører rundt omkring i landet. Vi taler meget social dumping med hensyn til østeuropæiske arbejdere i Danmark. Men her har vi altså danske arbejdere, som er udsat for social dumping, fordi kommunerne ikke ønsker at betale den pris, det réelt koster..”

Et stort skridt i den rigtige retning
I Danske Busvognmænd er man tilfredse med, at lovgiverne endelig får gjort noget ved overenskomsterne på taxiområdet:

”Det har langt fra været tilfredsstillende med den retstilstand, der fulgte af Nortra-dommen, og som har betydet uacceptable lønninger og arbejdsforhold i særligt flextrafikken,” udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd. ”Vi er derfor tilfredse med, at lovgiverne endelig er blevet enige om en formulering i lovteksten, som skaber et mindstemål for, hvorledes der skal aflønnes i forhold til taxiloven,” afslutter Michael Nielsen.

Fakta: Ændringsforslag som vedtaget
”Krav til løn- og arbejdsvilkår § 10: Indehaveren af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport skal følge de bestemmelser, der sikrer de ansatte løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.”

Læs Taxiloven som vedtaget i Folketinget.