Taxikørsel

|15.09.2017

Taxilov: Busvognmænd er vant til konkurrence

Den nuværende taxilov fik et par hårde ord med på vejen, der ifølge oplægsholderne ved TØF’s konference om den kommende taxilov er både forældet og begrænser mulighederne for udvikling.


”Da Uber startede, var jeg ikke i tvivl om, at det var ulovligt, men deres teknologi var lysår foran det eksisterende taximarked i Danmark.”

Så kontant var Vagn Nymands melding fra talerstolen ved TØF’s konference om den taxilov, der har været i høring henover sommeren og forventes vedtaget inden årets udgang. Vagn Nymand driver og ejer Nymand A/S, beliggende på Falster, som leverer både bustrafik til private, kommuner og trafikselskaber.

Vagn Nymand fik opbakning af Carsten Aastrup, adm. direktør for Dantaxi, der forventer øget omsætning og gode muligheder for investeringer til udvikling med den nye lovgivning: ”Med den nuværende antalsbegrænsning på taxitilladelser og den forældede lovgivning kan vi simpelthen ikke opfylde efterspørgslen og give kunderne det, de vil have. Med den nye lovgivning vil taxibranchen bedre kunne udnytte branchens potentiale.”

Vagn Nymand ser ligeledes et stort potentiale i den liberalisering, som den nye taxilov lægger op til, hvor begrænsningen på adgangen til EP-tilladelser og kørselskontorer fjernes: ”Jeg har i mange år undret mig over Monopolet Taxa. Som busvognmænd er vi vant til at agere i et stærkt konkurrencepræget marked, og vi bør derfor hilse den nye taxilov velkommen. En kombination af busser og taxier giver os mulighed for at byde på flere områder og afvikle kørslen på en effektiv og energirigtig måde.”

I Danske Busvognmænd bakker man op om Vagn Nymands krav om at kunne anvende vognparken mere fleksibelt: ”Den nye taxilov skal sætte kunden i centrum. Det er i vores øjne mindre vigtigt for kunden, om køretøjet defineres som en taxi, en bus eller en personbil. Kunden lægger til gengæld vægt på, at kørslen leveres til tiden af vognmænd og chauffører med de rette faglige kvalifikationer og i miljørigtige og sikre køretøjer,” udtaler Michael Branner, chefkonsulent i Danske Busvognmænd. Han hæfter sig – ligesom Vagn Nymand – ved, at vognmænd ifølge lovforslaget vil få mulighed for at bruge EP-tilladelsen til personbil mere fleksibelt og evt. danne deres eget kørselskontor til taxikørsel.