24.08.2018

Taxiforretning i selskabsform

Jævnfør § 39 i den nye taxilov, er det nu muligt at drive sin taxiforretning i selskabsform.


Muligheden for at drive sin taxiforretning i selskabsform gælder også for eksisterende vognmænd, der ønsker at ombytte sin nuværende taxitilladelse til tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. Af taxilovens § 39 fremgår, at tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, kan udstedes til en virksomhed, hvis denne ejes af indehaveren af den pågældende tilladelse til taxikørsel og indehaveren er ansvarlig leder af virksomheden.

Da selve tilladelsen til erhvervsmæssig personbefordring ikke kan overdrages, er det vigtig, at man som taxivognmand tager beslutningen om en ombyttet tilladelse fortsat skal drives som personlig ejet virksomhed eller i et selskab, før ansøgning om ombytningen finder sted. Hvis man som vognmand ønsker at drive sin tilladelse i selskabsform, skal man have oprettet et selskab før ansøgningen finder sted hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ansøgningen skal således foregå i det nye selskabs CVR-nummer. Får man først søgt om ombytning af tilladelse eller ny tilladelse som personlig ejet virksomhed, så fanger bordet og man kan ikke siden hen overdrage tilladelsen til et selskab, som man opretter til formålet om at drive vognmandsforretning.

Overvejer man at oprette et selskab, så råder Dansk Taxi Råd til, at man tager kontakt til sin revisor, der kan rådgive om selskabsformer og oprettelse af selskab.

Læs mere om ombytningen her.