taxilov

|09.12.2020

Taxievaluering

Transportminister Benny Engelbrecht præsenterede her til aften evaluering af moderniseringen af taxiloven. Det skete på et møde, hvor DPT deltog sammen med øvrige brancherepræsentanter samt ordførerne i taxiaftalen.


Taxievalueringen, som er udarbejdet af Transportministeriet er baseret på situationen et-to år efter, at den nye taxilov trådte i kraft og derfor skal man også være påpasselig med at drage entydige konklusioner på effekterne af taxiloven. Derfor lægger Transportministeriet også op til, at der alene foretages en ændring af nødvendige områder, som er: Fokus på klare, ensrettede krav på overenskomstområdet, at skærpe sprogkravet til chaufføruddannelsen og at sikre finansiering af administrationen af området.

Der er i evalueringen peget på andre områder, som der bør ses på og laves yderligere overvejelser omkring, men der vil ikke blive foretaget eventuelle ændringer før 2022, hvor næste evaluering skal finde sted.

”Det er klogt, at der alene lægges op til at lave en light-evaluering af taxiloven alt den stund, at loven har fungeret i meget kort tid samtidig med, at taxibranchen er hårdt ramt af coronakrisen. Når det er sagt mener vi, at man udover de tre områder også bør indføre krav om vognmandskursus til nye tilladelsesindehavere, som vil ruste nye vognmænd i et mere konkurrencepræget taximarked” siger Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport

Evalueringen findes her:

https://trm.dk/publikationer/2020/evaluering-af-moderniseringen-af-taxiloven/