Taxikørsel

|10.04.2019

Taxierne tilbage på Fanø 

Efter længerevarende uro er taxierne tilbage på Fanø, hvor Esbjerg Taxa og vognmand Ole Thomassen kommer til at stå for kørslen.


Fanø Kommune har efter flere måneders arbejde indgået en aftale med Esbjerg Taxa og vognmand Ole Thomassen om taxibetjening af øen. Den nye løsning indebærer, at der kommer til at være mindst én taxi på Fanø hele året rundt, der kan betjene øens borgere og erhvervsliv, når behovet opstår. Ole Thomassen vil også delvist stå for den kommunalt visiterede kørsel. En opgave, Esbjerg Taxa har haft siden 1. januar 2018. Vognmanden vil have én fast taxi på Fanø, der betjener Fanø døgnet rundt hele året, og i sommerhalvåret vil der være to eller flere vogne på Fanø afhængigt af behovet.

Torben Kirketerp, der ud over at være formand for taxisektoren også er formand for Esbjerg Taxa glæder sig over den nye aftale:

“Jeg er glad for, at Esbjerg Taxa og Fanø Kommune har kunne finde en løsning, hvor vi kombinerer taxikørslen på øen med kommunens visiterede kørsel. Kombinationen af de to ting gør, at det er muligt at opretholde en taxibetjening på øen.”

Både byrådet og Taxagruppen på Fanø opfordrer i samme ombæring til, at både borgere, erhvervsdrivende og sommerhusejere bakker op om taxikørslen, da det er vigtigt i forhold til at fremtidssikre taxadriften på øen.