Taxikørsel

|18.01.2019

Taxien skal skabe mobilitet i tyndt befolkede områder

Det er vigtigt at tænke på tværs i mobiliteten. Alm. kollektiv bustrafik og taxikørsel står dog stadig som det væsentligste alternativ til bilen, mener Dansk PersonTransport, der opfordrer kommuner og trafikselskaber til at tænke den nye taxilov ind i mobilitetsstrategierne.


Der er længere mellem alternativerne til bilen, i takt med at afstanden mellem husene øges. Derfor er bilen for mange det primære transportmiddel. Men skal to biler i husstanden være forudsætningen for at kunne bo på landet?

Sådan lød spørgsmålet, da Movia havde inviteret kommuner og andre interesserede til konference om mobilitetsudfordringer i de tyndt befolkede områder i Danmark.

Og det skortede ikke på ideerne på konferencen. Blaffernationen og NaboGo er populære koncepter, der med ”blafferstationer”, tilpassede apps og holdningsændringer forsøger at få folk til at samkøre mere. I Hedensted har man forsøgt sig med delebilsordninger, så borgerne kan komme på tværs af kommunens utilgængelig vejnet, og i flere kommuner har man udviklet og udvidet den kombinerede rejse med flextur og plustur.

Ingen kom dog uden om den klare konklusion, at det er rigtig svært at få husstande uden for bysamfundene til at undlade at indkøbe bil nummer to. Kombineret med det faktum, at det gennemsnitlige passagerantal i Danmark på godt 2,5 mio. er faldet til 1,05 mio. får vicedirektør Trine Wollenberg til at konstatere, at der i den grad er brug for både traditionel kollektiv trafik og taxier i tyndt befolkede områder:

”Det er naturligvis rigtig positivt, at både kommuner og trafikselskaber tænker ud af boksen, når det kommer til mobiliteten i tyndt befolkede områder. Men det er også tydeligt for os, at det er rigtig svært at få borgerne til at benytte disse nye koncepter. Den kollektive bustrafik og taxikørslen står derfor stadig som det stærkeste alternativ, hvis vi skal have folk til at lade bilen stå.”

Trine Wollenberg opfordrer også kommuner og trafikselskaber til at bruge den nye taxilov til at øge udbuddet af taxier i landområder og dermed øge mobiliteten for borgerne.

”§ 29 i den nye taxilov giver kommuner og trafikselskaber mulighed for at indgå kontrakt om at kørselskontoret stille taxikørsel til rådighed for borgerne i kommunen som skal sælges til de takster, der ellers køres til. Den mulighed bør kommuner og trafikselskaber gøre brug af, og det vil være oplagt at tænke dette mobiltetstilbud sammen med flextrafikken, så taxikørsel kan udgøre et attraktivt tilbud på landet, når den kollektive trafik ikke er en mulighed,” lyder anbefalingen fra Trine Wollenberg.

Der manglede ikke ideer til Movias konference om mobilitet på landet. Det er dog sværere at få løsningerne til at fungere, så folk lader bilen stå – eller bare undlader at købe nummer to.