Turistkørsel

|17.05.2018

Taxibranchen en del af ”MaaS”

Stort potentialer ved udbredelse af digitale løsninger og services til brug for rejsende.


En ny analyse viser, at digitale løsninger på fx mobiltelefoner, hvor offentlige og kommercielle transportformer og -services forbindes i én samlet app-løsning, har potentiale for værdiskabelse for både forbruger og transporterhverv i Danmark.

Mobile platformsteknologier kan gøre det muligt helt eller delvist at samle booking, betaling og billettering af en rejse ét sted – også selvom man på den samlede rejse måtte gøre brug af både traditionelle, kollektive trafiktilbud og kommercielle trafiktilbud som f.eks. taxi eller delebiler. Transportministeriet fremhæver selv, som et eksempel på dette, at Nordjyllands Trafikselskab og Rejseplanen d.14. maj lancerede pilotprojektet ”MinRejseplan”, hvor Rejseplanen foruden den kollektive trafik i Nordjylland på forsøgsbasis er udvidet til også at omfatte taxi og deleøkonomiske transportformer .Der fremhæves i den forbindelse, at digitaliseringen på området indeholder endnu flere udviklingsspor, der kunne gøre det muligt for brugeren at planlægge, booke og bestille rejser efter særlige, personlige præferencer.

Af rapporten fremgår det også, at langt størstedelen af de udenlandske MASS-systemer har taxier integreret, som en af flere mobilitetsløsninger.

Du kan finde linket til analysen her.