Taxikørsel

|26.04.2019

Taxiberedskab i yderområder

Fynbus’ bestyrelse har besluttet at udarbejde modeller for taxiberedskab i de tidsrum, hvor der er få kunder.


Med den nye taxilov og den medfølgende liberalisering er rådighedsforpligtelsen til at sikre døgnbetjening i de enkelte kommuner også bortfaldet. Det betyder konkret, at taxiselskaberne selv kan vælge, hvor mange vogne, der skal være på gaden eksempelvis på hverdagsaftener og nætter.

Som resultat af, at der på Fyn er én kommune, hvor der mellem kl. 22-06 kun er taxier i weekenden, har Fynbus’ bestyrelse i marts drøftet spørgsmålet om taxier i yderområderne. Fynbus kigger på, hvordan de skal sikre taxibetjening i de yderperioder, hvor der ikke er tilstrækkelig efterspørgsel.

Taxibetjening er ikke et område, som Fynbus hidtil har beskæftiget sig med. I henhold til Lov om Trafikselskaber har de dog mulighed for at stå for udbud af taxikørsel, og det er det, som de nu går i gang med at undersøge.

Fynbus’ bestyrelse har besluttet, at der skal udarbejdes modeller for taxiberedskab i de tidsrum, hvor der erfaringsmæssigt er lav efterspørgsel efter erhvervsmæssig persontransport.

Dansk PersonTransport følger naturligvis Fynbus’ initiativ og vil i den kommende tid drøfte med Fynbus, hvordan en sådan model kan se ud.

Læs mere om Fynbus drøftelse her.