06.03.2024

Tak for tre vellykkede kredsmøder!

Dansk PersonTransport afholdt i uge 9 de årlige kredsmøder i alle tre kredse. I år havde vi lagt et fagligt indhold ind i programmet med et oplæg med næstformand i Klimarådet Niels Buus Kristensen og efterfølgende debat om den grønne omstilling. Det var en stor succes, hvor vi kom rundt om alt fra ladeinfrastruktur og systemer til afrapportering, elkøretøjer og status for den grønne omstilling i hver af DPT’s sektorer.


I Viborg bød EcoMobility velkommen til Kreds 1 og fortalte om deres store arbejde med flådestyring og den grønne omstilling. Den grønne omstilling står helt centralt i EcoMobility’s løsninger, og de fik givet en præsentation af deres produkter for kredsens medlemmer.

I Kreds 2 var det GSGroup, der lagde lokaler til i Aabenraa. GSGroup tilbyder også en bred palet af løsninger inden for grøn omstilling, og GSGroup kunne præsentere sit samarbejde ”One Road”, som de har lavet sammen med DORA TMS og Tungvognspecialisten.

Det sidste kredsmøde i Kreds 3 foregik i København med Circle K som vært, der bl.a. kunne fortælle om deres arbejde med opstilling af ladeløsninger til erhvervstransport.

God debat om grøn omstilling

Alle tre steder satte Niels Buus Kristensen scenen med en status for den grønne omstilling med fokus på persontransportens bidrag og vilkår. Derefter var der på alle kredsmøder debat med deltagelse af både associerede medlemmer og kredsens medlemmer.

I debatten var der bl.a. fokus på, hvordan taxierne og rutebusserne er kommet rigtig langt i omstillingen, mens turistbusserne og liftbilerne er sværere at omstille. Her blev behovet for øgede vægtgrænser for kørekort B nævnt som en løsning. Noget som DPT allerede er i gang med at arbejde for herhjemme og på EU-plan. Der var også fokus på behovet for tilskudspuljer til indkøb af køretøjer og opstilling af ladeinfrastruktur.

En lang række indsatser er i gang

Mens vi afventer, at regeringens Ekspertudvalg om Fremtidens Mobilitet kommer med sine første konklusioner, er DPTs fire sektorer på hårdt arbejde med nogle af de udfordringer, vi allerede kender. Det handler om at sikre fair konkurrencevilkår (bl.a. i lyset af transportminister Thomas Danielsens udtalelser om Uber), om rekruttering og om den grønne omstilling. DPT arbejder med en lang række initiativer – bl.a. at gennemføre en Buschaufførernes Dag i 2024.

DPT har også haft en finger med i vigtige nyskabelser som det nye omkostningsindeks for udbud på rutekørsel, nye køre-/hviletidsregler for turistbusser, ny cabotagevejledning (og håndhævelse af den) samt ændring af registreringslovgivning for taxier og undtagelse for busser i kommende nul-emissionszoner. Og kredsmøderne er en god anledning til at informere om både de ting, der er i proces, og de der allerede er gennemført.

De blev valgt til sektorbestyrelserne

Turistsektoren:

Lars Brøchner – Brøchners Biler (Kreds 1)

Benny F. Petersen – Vejle Turisttrafik (Kreds 2)

Carsten Andersen – Lyngby Turistfart (Kreds 3)

 

Taxisektoren:

Inger Therkildsen – Kalø Taxi (Kreds 1)

Tadzudin Kasami – Taxi Syd (Kreds 2)

Hendrik Larsen – Dantaxi (Kreds 3)

 

Rutesektoren:

Ronny Gasbjerg – Herning Turist (Kreds 1)

Anker Overgaard – Arriva (Kreds 1)

Annelise Arboe Sommer – Unmove (Kreds 2),

Bram Lauwers – Nobina (Kreds 3)

 

Sektor for offentlig kørsel:

Kenny Thygesen – Terndrup Taxi & Turist (Kreds 1)

Anders Larsen – Vikingbus (Kreds 2)

Ayman Hawaii – Nordian (Kreds 3)