Taxikørsel

|12.09.2019

Syvende lodtrækning om taxitilladelser er gennemført

I alt er 125 tilladelser til erhvervsmæssig persontransport uddelt, hvoraf 50 af dem er gået til nulemissionsbiler og 75 tilladelser til almindelige køretøjer.


Den 1. juli 2019 trådte der nye regler om reservation af 50 EPT-tilladelser til nulemissionsbiler i kraft. Derfor foregik den syvende lodtrækningsrunde, som fandt sted den 6. september, anderledes end de forrige seks lodtrækningsrunder. De øvrige forhold for lodtrækningen var fortsat de samme, da lodtrækningen igen blev udført elektronisk af en ekstern statsautoriseret revisor.

Af de i alt 125 EPT-tilladelser er 50 tilladelser blevet tildelt ansøgere med nulemissionsbiler, og 75 tilladelser er blevet tildelt ansøgere med almindelige køretøjer. Der er udtrukket 25 ansøgninger til ventelisten for nulemissionsbiler og 50 ansøgninger til ventelisten for almindelige køretøjer.

Ansøgningerne på ventelisten vil blive aktiveret, hvis:

  • en eller flere af de udtrukne ansøgninger bliver trukket tilbage, eller
  • en eller flere af de udtrukne virksomheder ikke opfylder de krav, der er fastsat i taxilovgivningen.

Alle ansøgere vil inden for en uge modtage en mail fra Færdselsstyrelsen om resultatet. Herefter begynder styrelsen at behandle de udtrukne ansøgninger. Det er forventet, at ansøgningerne er færdigbehandlet inden for otte uger.

Til den netop overståede lodtrækning modtog Færdselsstyrelsen i alt ansøgninger fra 2443 virksomheder om 30.817 EPT-tilladelser til nulemissionsbiler og 12.039 EPT-tilladelser til almindelige køretøjer.